Filters applied

37 results

Sort by
Európska únia

Maďarsko porušilo práva transrodových ľudí

Maďarsko porušilo práva transrodových ľudí, konkrétne právo na rešpektovanie ich súkromného života, keďže im neposkytuje primerané možnosti na právne uznanie rodu. Tento stav viedol k dlhodobým negatívnym následkom na duševné zdravie ľudí žiadajúcich o právne uznanie rodu (v zákone používaný pojem...
Maďarsko

Stav ľudských práv v Maďarsku v roku 2022

Prezidentka: Katalin Novák (v máji prevzala úrad po Jánosovi Áderovi)  Predseda vlády: Viktor Orbán  Prehľad:  V Maďarsku v roku 2022 pretrvávala diskriminácia LGBTI+ ľudí a Rómov a Rómok.  Situácia v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv žien sa výrazne zhoršila. ...
Maďarsko

Spoločne proti homofóbnemu a transfóbnemu referendu v Maďarsku

Vyjdite s nami v piatok 1. apríla do ulíc a spoločne ukážme, že naša solidarita siaha aj k našim južným susedom a susedám. V deň konania maďarských parlamentných volieb, 3. apríla, sa zároveň uskutoční referendum, ktoré by v prípade úspechu vážne poškodilo práva LGBTI+ ľudí v Maďarsku.  Poďte...
Maďarsko

Stav ľudských práv v Maďarsku v roku 2021

Prezident: János Áder Predseda vlády: Viktor Orbán Prehľad: V júni parlament prijal homofóbny a transfóbny zákon. Maďarsko bolo zapojené do škandálu so sledovacím softvérom Pegasus. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol proti praktikám maďarských orgánov zadržiavať ľudí hľadajúcich azyl v...
Maďarsko

Stav ľudských práv v Maďarsku v roku 2020

Výročná správa Amnesty International za rok 2020  Hlava štátu: János Áder  Predseda vlády: Viktor Orbán  Ženy a transrodoví ľudia čelili viacnásobnej diskriminácii, na legislatívnej úrovni aj v praktickom živote.  Ľuďom žiadajúcim o azyl štátne...
Maďarsko

Nezávislosť justície v Maďarsku je naďalej ohrozená

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY SLOVENSKO23. FEBRUÁRA 2021 Amnesty International Maďarsko dnes publikovala výskumnú správu „Stav maďarskej justície“, v ktorej dokumentuje ohrozenú nezávislosť súdnictva a sumarizuje jeho stav za rok 2020. Aj keď vlani došlo k zmenám na najvyšších postoch administratívnej...
Maďarsko

Obrankyne a obrancovia právneho štátu v Maďarsku

Čo je to právny štát a prečo na ňom záleží? Bez rešpektovania ľudských práv niet právneho štátu. Tam, kde niet právneho štátu, nie sú rešpektované ľudské práva. Právny štát znamená, že nik nestojí je nad zákonom, ku všetkým sa pristupuje rovnocenne, každý človek musí dodržiavať rovnaké zákony a sú...