Nový európsky zákon o ľudských právach v oblasti podnikania prešiel kľúčovým hlasovaním

Rada EÚ dnes dosiahla dohodu o novom právnom predpise v súvislosti s ľudskými právami v oblasti podnikania. Predpis je známy ako Smernica o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti (CSDDD).

Smernica sa má vzťahovať len na najväčšie organizácie s viac ako 1 000 zamestnancami a ročným obratom viac ako 450 miliónov eur, ktoré podnikajú v Európe. Očakáva sa, že o právnom predpise sa bude na budúci týždeň hlasovať na Výbore Európskeho parlamentu pre právne veci. Keď prejde aj následným hlasovaním v Európskom parlamente, ktoré sa má uskutočniť ešte v apríli, stane sa zákonom.

„Dnešné hlasovanie Rady EÚ je dôležitým momentom pre pokrok v oblasti ľudských práv. No skutočnosť, že niektoré členské štáty EÚ tento návrh v nezvyčajne neskorej fáze legislatívneho procesu výrazne oslabili, predstavuje veľké sklamanie.

Je síce úľavou, že navrhovanú legislatívu celkom nezastavili pokusy o jej úplnú likvidáciu, ale niektoré štáty jej znenie narušili. CSDDD teda v súčasnej podobe nenapĺňa pôvodné ambície. Teraz sa bude [po prijatí] vzťahovať len na najväčšie podniky. To znamená, že takmer 70 % spoločností, na ktoré sa vzťahoval jej predchádzajúci návrh, bude teraz [z jej pôsobnosti] vyňatých.

Rozsah spoločností, na ktoré sa smernica vzťahuje, sa teda výrazne znížil. Tento právny predpis je však napriek tomu dôležitým krokom k zavedeniu zásady v práve EÚ, podľa ktorej sa podniky musia zaoberať rizikami v oblasti ľudských práv v rámci svojich činností a hodnotových reťazcov. Takto formulovaný právny predpis stále poskytuje dôležitý prístup k spravodlivosti prostredníctvom európskych súdov pre obete škôd spôsobených podnikmi. Ide napríklad o obete zneužívania pracovných síl, núteného vysťahovania alebo znečistenia.

Zákonodarný zbor EÚ teraz musí zabezpečiť rýchle schválenie tohto právneho predpisu pred voľbami do parlamentu EÚ, ktoré sa uskutočnia koncom tohto roka. Následne ho musia plne a dôsledne implementovať a presadzovať,“ uviedla Hannah Storey, politická poradkyňa Amnesty International pre podnikanie a ľudské práva.