Ochrana ľudských práv sa počas prechodného obdobia v Iraku stáva ešte naliehavejšou

Koaličné sily dnes odovzdali moc dočasnej irackej vláde. Teraz je na nej, aby vyriešila celú sériu problémov v oblasti ľudských práv. Predovšetkým sa bude musieť venovať osudu tisícok väzňov, ktorí sú v súčasnosti držaní na rôznych miestach v Iraku. Rovnako bude musieť riešiť otázku zodpovednosti príslušníkov bezpečnostných jednotiek.

„V momentálnej situácii je kľúčové, aby bolo vyjasnené, kto nesie zodpovednosť za zaobchádzanie s väznenými. Je to dôležité kvôli udalostiam z Abu Graib a tiež kvôli opakovanej neschopnosti jednotiek USA a Veľkej Británie plniť záväzok chrániť väznených pred mučením a zlým zaobchádzaním, ktorý im vyplýva zo Ženevských konvencií,“ konštatuje Amnesty International.

Organizácia zatiaľ nedostala žiadnu odpoveď na otvorený list, ktorý 9. júna zaslala stálemu zástupcovu USA pri OSN Johnovi Negroponte. V liste konštatuje, že rezolúcia 1546 o Iraku neupresňuje, čo sa po odovzdaní moci stane s tisíckami ľudí, ktorých väznia okupačné jednotky. USA už oznámili, že mienia naďalej zadržiavať 4000 až 5000 ľudí bez toho, aby bolo proti nim vznesené obvinenie. V prípade, že rezolúcia OSN prehlasuje okupáciu za skončenú, medzinárodné humanitárne právo vyžaduje, aby boli všetci vojnoví väzni a všetky internované osoby prepustené. USA ani iní členovia koalície teda nemôžu pokračovať vo väznení Iračanov. Môžu byť jedine znova uväznení irackými úradmi. Aj takýto krok však musí mať oporu v zákone.

Obdobie po odovzdaní moci bude pre vývoj v Iraku veľmi dôležité. Amnesty International už preto vyzvala irackú vládu, aby do krajiny pozvala expertov OSN na ľudské práva – napríklad špeciálneho spravodajcu pre nezávislosť súdov, predsedu pracovnej skupiny pre prípady nezákonného zatýkania, špeciálneho spravodajcu pre mučenie. Sami experti 25. júna oznámili úmysel navštíviť Irak.

Amnesty International zhrnula odporúčania novej irackej vláde, koaličným silám a OSN v správe, ktorú zverejnila dnes – Ochrana ľudských práv počas prechodného obdobia v Iraku.
Správu môžete nájsť na: https://web.amnesty.org/library/index/engmde140302004