Odovzdanie podpisov k Rómskej regionálnej kampani

8.apríla na Medzinárodný deň Rómov Amnesty International v Európe odštartovala regionálnu kampaň za práva Rómov. Tento týždeň sa kampaň končí a Rómske aktivistky z Plaveckého Štvrtka spolu s ostatnými aktivistami z Európy sú pri tom.

V týchto dňoch v Bruseli odovzdali viac ako 93tisíc podpisov pre komisárku EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingovú, aby podnikla kroky na zaistenie dodržiavania antidiskriminačnej legislatívy a ľudskoprávnych štandardov zo strany členských štátov EÚ.
V EÚ žije šesť miliónov Rómov a sú najväčšou a jednou z najviac znevýhodnených menšín v Európe. Každý rok sú tisíce z nich vyháňaných zo svojich domovov do provizórnych osád a táborov. Tisíce rómskych detí sú umiestňované do segregovaných škôl, kde sa im dostáva podpriemerného vzdelávania. Mnoho Rómov nemá rovný prístup k zamestnaniu, čelí diskriminácii na pracovnom trhu alebo v dostupnosti k zdravotnej starostlivosti. Sú terčom rasovo motivovaného násilia z nenávisti a často ostávajú bez ochrany zo strany polície a bez prístupu k spravodlivému súdu.

Podľa AI  sa nejedná o náhodu, ale o dôsledok rozšírenej diskriminácie a rasizmu, ktorému dnes Rómovia čelia. Mnoho členským štátov EÚ zlyháva v uplatňovaní medzinárodných štandardov ľudských práv a antidiskriminačnej legislatívy v praxi. Európska komisia má právomoc, zodpovednosť a povinnosť zaistiť, aby štáty jednali v súlade s touto legislatívou a bojovali proti diskriminácii, ktorej Rómovia čelia. Európska únia je hrdá na to, že stojí na princípoch slobody, demokracie a rešpektu k ľudským právam a základným slobodám. Toto tvrdenie ale bude vyznievať naprázdno, pokiaľ budú miliónom Rómov – občanov EÚ – kvôli diskriminácii základné ľudské práva upierané.

Do zberu petícii ku kampani sa zapojili samotné aktivistky z Plaveckého Štvrtka, AI Univerzitná skupina v Banskej Bystrici a lokálna skupina v Prievidzi. Hovorí jedna z koordinátoriek skupiny Zuzana Daubnerová:

„Do kampani proti diskriminácii Rómov v EÚ sme sa zapojili zbieraním podpisov na našej škole počas hodín etickej výchovy a náboženstva. Žiakov a žiačky sme informovali o činnosti samotnej organizácie a potom sme venovali bližšie diskriminácii, ktorej čelia Rómovia u nás a v ostatných krajinách. Hovorili sme im o prípadoch núteného vysťahovania, segregácie rómskych detí v školách. Zároveň sme v meste oslovovali ľudí priamo s petíciami v ruke. S veľmi negatívnymi či agresívnymi reakciami sme sa nestretli, odzneli názory ako Rómovia nie sú diskriminovaní, diskriminovaní sme naopak my, keby chcú študovať, tak študujú, atď. Aj keď sa nám síce nepodarilo nazbierať enormné množstvo podpisov, myslím si, že hovoriť o  tejto téme v našej spoločnosti má určite nejaký zmysel. Napokon aj malá vec dokáže urobiť veľkú zmenu.“