Podporujeme pochod Pride Dúhové Košice

Amnesty International Slovensko dlhodobo podporuje pochody za rovnoprávnosť LGBTI ľudí v rôznych krajinách sveta. Po prvýkrát aj svojou účasťou vyjadrí podporu druhému ročníku Pride Dúhové Košice, ktorý sa uskutoční už túto sobotu 27.septembra. Amnesty International Slovensko vyzýva bezpečnostné zložky, aby tak ako aj minulý rok, zabezpečili ochranu a bezpečnosť účastníkov a účastníčok pochodu, a tým naplnili práva na slobodu prejavu a zhromažďovania pre všetkých.

„Žiadame, aby LGBTI ľudia v Košiciach slobodne a otvorene kráčali v uliciach mesta a oslávili tak ľudskú dôstojnosť a rovnosť všetkých. Nedávne ústavne zmeny definujúce manželstvo ako zväzok muža a ženy vysielajú znepokojivý signál voči ochrane ľudských práv menšín. Pochod bude práve dôležitým vyjadrením toho, že lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni ľudia si zaslúžia rovnakú ochranu práv ako ostatní jednotlivci a jednotlivkyne“ povedala Jela Dobošová z Amnesty International Slovensko.

Slovensko sa zaviazalo rešpektovať princíp nediskriminácie na základe sexuálnej orientácie a prijalo rad pozitívnych opatrení práve na splnenie tohto cieľa. Posledné kroky vlády, či už ústavná novelizácia alebo možnosť vyhlásenia referenda o Ochrane rodiny sú ale krokom späť. „Páry rovnakého pohlavia nebudú môcť uzatvoriť manželský zväzok ani registrované partnerstvá, čo pre nich bude znamenať možnú následnú diskrimináciu v iných oblastiach života,“ dodala Dobošová.

V čase silnejúcej homofóbie v rôznych krajinách sveta, by sme sa mali pridať ku krajinám ako Francúzsko, Česká republika či Veľká Británia, ktoré rovnosť na základe menšinovej sexuálnej orientácie chránia aj zákonmi.

„Vyzývame na aktívnu účasť na pochode Pride Dúhové Košice. Svojou podporou vydáme jasný signál, že ochranu práv potrebujú všetci jednotlivci, bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu a vyjadríme potrebu bojovať proti všetkým formám diskriminácie,“ hovorí Jela Dobošová z Amnesty International Slovensko.
Amnesty International podporuje tzv. Prides po celej Európe. V krajinách ako je Rusko, Srbsko alebo Ukrajina sa ale dodnes Pride na podporu LGBT ľudí zorganizovať nepodarilo. V niektorých prípadoch štátne úrady pochod nepovolili, či bezpečnosť účastníkov nebola primerane zabezpečená.