Požadujte rovnosť a ľudské práva pre Rómov, tu a teraz

Podpíšte petíciu a žiadajte, aby komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingová podnikla kroky na zaistenie dodržiavania antidiskriminačnej legislatívy a ľudskoprávnych štandardov zo strany členských štátov EÚ.

Vážená komisárka,


V EÚ žije šesť miliónov Rómov a sú najväčšou a jednou z najviac znevýhodnených menšín v Európe. Každý rok sú tisíce z nich vyháňaných zo svojich domovov do provizórnych osád a táborov. Tisíce rómskych detí sú umiestňované do segregovaných škôl, kde sa im dostáva podpriemerného vzdelávania. Mnoho Rómov nemá rovný prístup k zamestnaniu, čelí diskriminácii na pracovnom trhu alebo v dostupnosti k zdravotnej starostlivosti. Sú terčom rasovo motivovaného násilia z nenávisti a často ostávajú bez ochrany zo strany polície a bez prístupu k spravodlivému súdu.


Nejedná sa o náhodu, ale o dôsledok rozšírenej diskriminácie a rasizmu, ktorému dnes Rómovia čelia. Mnoho členským štátov EÚ zlyháva v uplatňovaní medzinárodných štandardov ľudských práv a antidiskriminačnej legislatívy v praxi. Európska komisia má právomoc, zodpovednosť a povinnosť zaistiť, aby štáty jednali v súlade s touto legislatívou a bojovali proti diskriminácii, ktorej Rómovia čelia. Európska únia je hrdá na to, že stojí na princípoch slobody, demokracie a rešpektu k ľudským právam a základným slobodám. Toto tvrdenie ale bude vyznievať naprázdno, pokiaľ budú miliónom Rómov – občanov EÚ – kvôli diskriminácii základné ľudské práva upierané.


Žiadam Vás preto, aby ste využila všetky svoje právomoci, vrátane sledovania dodržiavania práva a vyvíjania politického tlaku na zaistenie dodržiavania antidiskriminačnej legislatívy a štandardov ľudských práv zo strany členských zemí EÚ.

 

[emailpetition id=”4″]