Ochráňme protest!

PREČO SI MUSÍME UCHOVAŤ PRÁVO NA PROTEST?

Pokojný protest je dynamický a verejný spôsob uplatňovania našich ľudských práv. V priebehu histórie protesty umožňovali jednotlivcom a skupinám vyjadriť nesúhlas, názory a myšlienky, odhaliť nespravodlivosť a zneužívanie moci a brať na zodpovednosť ľudí pri moci.

Vo svete rastúcej nerovnosti a pretrvávajúcej diskriminácie, ozbrojených konfliktov, autoritárstva a čoraz častejších politických kríz a hrozieb pre planétu, sú protesty stále populárnejšie a rozšírenejšie.

S príchodom digitálnej éry sa objavilo mnoho inovatívnych možností občianskej mobilizácie a vyjadrenia nesúhlasu. Objavili sa však aj nové metódy ich potláčania – od zásahov do súkromia až po vypínanie internetu a komunikačných sietí.

Napriek tomu sa v oblasti ľudských práv podarilo dosiahnuť veľký pokrok. Vďačíme za to odhodlaniu mnohých ľudí, ktorí sa odvážili bojovať za spravodlivejšiu spoločnosť, a to aj napriek rizikám a výzvam, ktorým museli čeliť. Je preto absolútne nevyhnutné, aby každý človek mohol bezpečne protestovať bez toho, aby čelil akýmkoľvek následkom.

Amnesty International sa dlhodobo usiluje chrániť a rozširovať právo na protest pri obrane a presadzovaní ľudských práv. Sme tu, aby sme pripomenuli tým, čo sú pri moci, že možnosť pokojne protestovať je základným ľudským právom, nie privilégiom. Všetky štáty musia rešpektovať, chrániť a podporovať právo na protest. A práve preto Amnesty International vedie celosvetovú kampaň proti rozsiahlym útokom na možnosť protestovať a podporuje všetkých ľudí, ktorí sa odvážia vzoprieť sa nespravodlivosti.