PRIDAJTE SA! Slovenským europoslancom a europoslankyniam sme poslali výzvu k solidarite s ľuďmi na úteku

Amnesty International Slovensko odoslala všetkým slovenským europoslancom a europoslankyniam novoročný pozdrav, v ktorom im pripomína dôležitosť rešpektovania ľudských práv ľudí na úteku, ktorí na území Európy hľadajú azyl a nový domov.

Amnesty Slovensko opakovane upozorňuje, že vlády európskych štátov a Európska únia dlhodobo zlyhávajú v úlohe zreformovať pravidlá na udeľovanie azylu a vytvoriť dohodu o spoločnom systéme zdieľanej zodpovednosti a spolupráce pri ochrane a pomoci ľuďom na úteku pri vstupe do Európy.

Najviac žiadostí o azyl naďalej spracovávajú stredomorské štáty. Aj kvôli týmto politikám musia ľudia naďalej znášať nevyhovujúce podmienky v táboroch s mnohonásobne prekročenou kapacitou.

Celé znenie pozdravu:

Vážená poslankyňa, vážený poslanec,

v Amnesty International Slovensko veríme, že aj Vy chcete žiť vo svete, kde dostanú ľudia, ktorí sa ocitli v nebezpečenstve, príležitosť prežiť dôstojný a bezpečný život.

Nepochybujeme, že rovnako ako my, aj Vy považujete ľudské práva za univerzálne a nedeliteľné – tak ako je to ukotvené v medzinárodných dohodách o ľudských právach.

Európa, rovnako ako Slovensko, nie je pevnosťou a má dostatok prostriedkov, aby poskytla núdzové útočisko ľuďom, ktorí sa bez svojho pričinenia ocitli v ohrození vojnou či nebezpečnými klimatickými podmienkami.

Vieme, že si uvedomujete zodpovednosť, ktorú Európa nesie. Obchodovanie so zbraňami, neospravedlniteľné dohody s Tureckom či Líbyou a neschopnosť štátov Európskej únie dohodnúť sa na funkčnom systéme zdieľanej zodpovednosti vedie k úmrtiam ľudí v Stredozemnom mori a utrpeniu ľudí v preplnených utečeneckých táboroch.

Prečítajte si o tom viac vo výskumnej správe Between the Devil and the deep blue sea, ktorú zverejnila Amnesty International.

Prajeme Vám úspešný rok 2020 plný zodpovedných rozhodnutí a odvahu postaviť sa za ľudské práva všetkých ľudí. Aj tých, ktorí v Európe hľadajú azyl a nový domov.

S úctou

—————————————————————————————————

PRIDAJTE SA K POZDRAVU AJ VY! Listy môžete posielať na adresy:

Monika Beňová
Bât. Altiero Spinelli 11G253
60, rue Wiertz
B-1047 Brussels

Vladimír Bilčík
Bât. Altiero Spinelli
60, rue Wiertz
B-1047 Brussels

Miroslav Číž
Bât. Altiero Spinelli
60, rue Wiertz
B-1047 Brussels

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Bât. Altiero Spinelli – JAN3Q
60, rue Wiertz
B-1047 Brussels

Robert Hajšel
Bât. Altiero Spinelli – 08G306
60, rue Wiertz
B-1047 Brussels

Martin Hojsík
Bât. Altiero Spinelli
60, rue Wiertz
B-1047 Brussels

Eugen Jurzyca
Bât. Willy Brandt – 05M025
60, rue Wiertz
B-1047 Brussels

Peter Pollák
Bât. Willy Brandt 04M035
60, rue Wiertz
B-1047 Brussels

Michal Šimečka
Bât. Altiero Spinelli – 06F247
60, rue Wiertz
B-1047 Brussels

Ivan Štefanec
Bât. Wiertz 05U022
60, rue Wiertz
B-1047 Brussels

Michal Wiezik
Bât. Willy Brandt
60, rue Wiertz
B-1047 Brussels