Prijatím zákona o slovenskej televízii a rozhlase zrýchlime eróziu právneho štátu na Slovensku

Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko, upozorňuje na ľudskoprávne riziká, ktoré so sebou prináša návrh zákona o slovenskej televízii a rozhlase, o ktorom bude NR SR hlasovať zajtra, 16.mája 2024, o 17,00. Amnesty upozorňuje, že televízia a rozhlas Slovenska by mali byť silné a nezávislé médiá, ktoré verejnosti umožňujú slobodný prístup k informáciám.

CITÁCIA RADA SLOBODU

Predkladaný návrh zákona je účelovým návrhom, ktorého cieľom je získanie politickej a obsahovej kontroly nad verejnoprávnym médiom. Toto konanie veľmi pripomína niečo, čo sme už mohli vidieť v Poľsku a Maďarsku. Kontrola informácií je významným krokom vpred na ceste k budovaniu neslobodnej neinformovanej spoločnosti obmedzujúcej slobodu prejavu a právo na informácie. Ľudia pri moci postupne, ale rýchlo ohrozujú až priam deštruujú princípy právneho štát na Slovensku.

Z návrhu vyplýva, že hrozí ešte vyššia politizácia vedenia média, pretože jeho voľba bude výraznejšie ovplyvnená práve jednou politickou stranou a to tou, ktorá bude mať na starosti rezort kultúry. Televízia a rozhlas Slovenska by mali byť silné a nezávislé médiá, ktoré verejnosti umožňujú slobodný prístup k informáciám. To si vyžaduje, aby fungovanie týchto médií bolo nezávislé od ministerstva aj parlamentu. Iba tak bude Slovensko skutočne chrániť slobodu prejavu, slobodné médiá a právo na prístup k informáciám. Ukazovák dvíhame aj pri zriadení etickej komisie, ktorej činnosti zákon nedefinuje. Komisia môže aj napriek tomu výrazným spôsobom vplývať na obsah vysielania aj vedenie.

Premiér a jeho vláda už dnes odmietajú odpovedať na otázky médií, ktoré sú kritické k ich konaniu. Hrozí teda, že nová televízia a rozhlas by boli len komfortným nástrojom vzťahov s verejnosťou pre súčasnú vládu. Vyzývame preto političky a politikov, najmä tých, ktorí majú v rukách exekutívnu moc, aby si zvykli na vyššiu mieru kritiky a začali ju konečne vnímať ako dôležitú a nevyhnutnú súčasť ich práce v štáte, ktorý sa zaviazal chrániť ľudské práva. Snahy o jej umlčanie vám neprejdú. Žiadame, aby NR SR odmietla tento drakonický návrh zákona a chránila ľudské práva vrátane práva na prístup k informáciám,“ uviedol Sloboda.

Viac noviniek