Filters applied

14 results

Sort by
Európa Právo na prístup k informáciám

Amnesty International Slovensko upozorňuje na riziká zákona o Slovenskej televízii a rozhlase 

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL10. JÚNA 2024 Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko, upozorňuje na ľudskoprávne riziká, ktoré so sebou prináša návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase:  „Predkladaný návrh zákona, ktorý sa snaží zvýšiť politickú a obsahovú kontrolu nad vysielaním...
Európa Občianska spoločnosť

Parlamentný hon na čarodejnice

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL 26. APRÍLA 2024 Aprílová schôdza NR SR doposiaľ priniesla aj návrhy zákonov, ktoré môžu zhoršiť ľudskoprávnu situáciu na Slovensku.  Pokračovanie útokov na práva transrodových ľudí a mimovládne organizácie v podobe hanebných návrhov zákonov musia poslanci a...
Arménsko Diskriminácia žien a dievčat

Vybrané ľudskoprávne problémy v regióne Európy a strednej Ázie z výročnej správy Amnesty International o stave ľudských práv v roku 2023

PRÍLOHA TLAČOVEJ SPRÁVY AMNESTY INTERNATIONAL 24. APRÍLA 2024  Východná Európa a stredná Ázia  Upevňovanie autoritárstva v Európe a strednej Ázii, ktoré ďalej podnecovala Ruská agresia na Ukrajine, viedlo v roku 2023 k početným útokom na ľudské práva aj ich obrancov a obrankyne v oblasti....