Reakcia AI k tvrdeniam primátora Levoče ohľadom školskej segregácie rómskych detí

Amnesty International vníma pozitívne rozhodnutie ZŠ Francisiho 11 v Levoči preradiť v novom školskom roku určitý počet rómskych detí z výlučne rómskych tried do zmiešaných tried. Amnesty International zastáva názor, že toto rozhodnutie by nebolo možné bez neúnavného boja rómskych rodičov v Levoči bojujúcich za právo na vzdelanie svojich detí.

Napriek tomu, že určitý počet detí bol preradený do zmiešaných tried, výlučne rómske triedy na škole naďalej existujú. Podľa informácii poskytnutých Amnesty International do výlučne rómskych tried sú zaradené aj rómske deti, ktoré navštevovali predškolské zariadenie. Táto skutočnosť, je v rozpore s predloženým tvrdením primátora Levoče, ktorý uvádza chýbajúcu predškolskú výchovu rómskych detí ako jeden z dôvodov vytvárania čisto rómskych tried.

Postoj a rozhodnutie mesta vytvárať výlučne rómske triedy je porušením školského zákona a antidiskriminačnej legislatívy, ktoré zakazujú segregáciu a diskrimináciu. Amnesty International preto vyzýva primátora ako zriaďovateľa školy a Ministerstvo školstva, aby preradili rómske deti, ktoré momentálne takéto triedy navštevujú do zmiešaných tried. Amnesty International tiež vyzýva školu a mesto Levoča, aby zabezpečili, že žiadne výlučne rómske triedy na Základnej Škole Francisciho 11 v Levoči nebudú vytvorené.