Zničenie Kachovky je prejavom neúcty k ľudským životom

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
15. júna 2023

Zničenie priehrady Kachovka má nabaľujúce sa následky. Obyvateľstvo oblastí povyše priehrady čelí nedostatku vody a celkovému ohrozeniu živobytia. Situácia smeruje k ekologickej a hospodárskej katastrofe. Amnesty International vo štvrtok 15. júna 2023 konštatovala, že ruské okupačné sily ohrozujú životy ľudí v oblastiach zasiahnutých povodňami.

Ruské okupačné orgány neevakuovali civilné obyvateľstvo zasiahnutých oblastí pod svojou kontrolou

Amnesty International viedla rozhovory s dobrovoľníctvom zapojeným do evakuácie, ako aj s evakuovanými osobami zo zaplavených oblastí a ich príbuznými. Získané svedectvá naznačujú, že ruské okupačné sily neuskutočnili organizovanú evakuáciu ani neposkytli základnú humanitárnu pomoc civilnému obyvateľstvu, ktoré uviazlo v zaplavených mestách a dedinách. Výpovede, ktoré sa Amnesty podarilo získať, potvrdzujú, že ruské orgány nútia osoby bez ruského pasu podstúpiť previerky zasahujúce do ich práva na súkromie a zachovanie dôstojnosti („filtračný proces“).

Záchranné operácie, ktoré sa uskutočnili, boli vo väčšine prípadov dobrovoľníckou aktivitou. Viacero záchranárov a záchranárok Amnesty International povedalo, že ruské okupačné sily im bránili v prístupe do zaplavených oblastí. Výrazne tak obmedzovali ich možnosti, ako pomôcť zasiahnutému civilnému obyvateľstvu.

„Katastrofa takéhoto rozsahu si vyžaduje ráznu organizovanú reakciu. Ruské okupačné sily však preukázali hlbokú neúctu k ľudskému životu a ľudskej dôstojnosti. Očividne sa sústredili takmer výlučne na svoje vlastné bezpečnostné potreby. Tým, že neuskutočnili hromadnú evakuáciu a naopak blokovali dobrovoľnícke úsilie, keď evakuované osoby bez ruského pasu odvádzali na ‚filtračné‘ previerky, porušili svoje povinnosti okupačnej mocnosti a ohrozili životy mnohých ľudí,“ uviedla Anna Wright, regionálna výskumníčka Amnesty International.

Zdroj z mesta Olešky uviedol, že miestnemu obyvateľstvu sa podarilo presunúť niekoľko rodín na vyvýšené miesto. Ruské okupačné sily ich namiesto evakuácie ponechali na tomto provizórnom ostrove ešte najmenej dva dni. Po obvode ostrova pritom rozmiestnili ozbrojené hliadky.

„Ruské okupačné sily si musia urýchlene splniť záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva a zorganizovať bezpečnú a dôstojnú evakuáciu civilného obyvateľstva zaplavených oblastí pod svojou kontrolou. Zároveň musia umožniť miestnym dobrovoľníckym a medzinárodným záchranným tímom poskytovať humanitárnu pomoc a evakuovať civilistov zo zaplavených oblastí,“ zdôraznila Wright.

Ľudia žijúci na okupovaných územiach nemajú ako kontaktovať príbuzných

Správ z území okupovaných Ruskom nie je mnoho. Priamy kontakt s obyvateľmi a obyvateľkami oblastí zasiahnutých povodňami je naďalej veľmi obmedzený a snaha o informovanie ľudskoprávnych organizácií či zahraničnej tlače môže ohroziť ich bezpečnosť.

Od začiatku invázie ruské sily nahradili ukrajinské mobilné siete v okupovaných oblastiach svojimi. Pre ľudí, ktorí uviazli v zaplavených oblastiach so slabým mobilným signálom, vybitými batériami a bez elektriny, je veľmi ťažké skontaktovať sa príbuznými. Ak túto vzácnu možnosť predsa len majú, brzdia ich obavy, že komunikácia nie je bezpečná.

„Pokúšať sa nadviazať spojenie s ľuďmi, ktorí uviazli v zaplavených dedinách a mestách obsadených Ruskom, je ubíjajúce. Komunikácia prostredníctvom ruských mobilných sietí pre nich predstavuje riziko a naše zdroje sú si veľmi dobre vedomé, že za telefonovanie s nami im hrozia represie,“ povedala Wright.

Vážna humanitárna a ekologická kríza

Rozsiahla ruská invázia na Ukrajine spôsobila humanitárnu krízu, ktorú zničenie priehrady Kachovka výrazne prehĺbilo. Zatiaľ čo mestá a dediny poniže priehrady sužujú záplavy, obyvateľstvo oblastí povyše priehrady dnes trpí zúfalým nedostatkom vody a prístupu k dôležitej pomoci.

Zdroj z oblasti na pravom brehu Dnepra pre Amnesty International povedal: „Zničenie priehrady Kachovka spôsobilo dve katastrofy: záplavy v oblastiach pod ňou a sucho v oblastiach nad ňou. V obciach v Dnepropetrovskej oblasti už päť dní nie je voda. Dobrovoľníci priviezli päť litrov vody na osobu, ale otázka znie: ako dlho by nám to malo vydržať? Deň, týždeň, mesiac? … Všetci sa zmobilizovali na podporu zaplavených obcí, ale bojovať so smädom je rovnako desivé.“

Záplavy už priniesli skazu pre poľnohospodárstvo v zasiahnutých oblastiach po prúde rieky aj proti prúdu. Ľudí, pre ktorých poľnohospodárstvo predstavovalo jediný zdroj príjmu, zničenie priehrady vystavilo hospodárskej aj ekologickej kríze.

Zaplavená úroda na jednej strane a plodiny, ktoré nie je čím zalievať na druhej

V dedine Grušivka v Dnepropetrovskej oblasti odumiera vinič, pretože vinice nie je čím zalievať. Malopestovateľom v tomto regióne, ktorí už od začiatku invázie čelili vážnym hospodárskym ťažkostiam, teraz hrozí, že kvôli nedostatku vody nadobro prídu o svoje živobytie.

V Mykolajivskej a Chersonskej oblasti záplavy vážne skomplikovali snahy o odstránenie nášľapných mín. Zaplavený terén zostáva na mnohých miestach neprístupný. Okrem toho existujú obavy, že míny a inú nevybuchnutú muníciu mohla odplaviť povodňová voda aj do oblastí, ktoré boli pred zničením priehrady bezpečné. Míny sa tiež môžu nachádzať pod vrstvami sedimentov.

„Zbaviť Ukrajinu nášľapných mín bola už predtým obrovská výzva. Medzinárodné spoločenstvo musí urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby pomohlo odstrániť nášľapné míny zo zaplavených oblastí. To je rozhodujúci krok v dlhom procese, ktorý bude nasledovať, aby sa poľnohospodárska pôda v týchto oblastiach stala opäť bezpečnou na pestovanie plodín.

Osoby, ktoré nesú zodpovednosť za zničenie priehrady Kachovka musia čeliť spravodlivému súdnemu konaniu, tak ako všetky ostatné osoby, ktoré nesú zodpovednosť za zločiny podľa medzinárodného práva spáchané na Ukrajine. Prvoradá je pritom záchrana životov a živobytia a zabránenie ďalším úmrtiam a katastrofám,“ zdôraznila Wright.

*Meno sme zmenili v záujme ochrany identity

Prečítajte si viac o našej práci