Roma fest tento rok aj s Amnesty International

5.augusta sa uskutočnil vo Zvolene štvrtý ročník festivalu rómskej hudby a tanca s názvom Roma Fest 2011. Stánok tam po prvýkrát mala aj Amnesty International.

Tí, ktorí prišli k stánku sa mohli informovať o pokračujúcej kampani AI „za právo na vzdelanie“ a premeniť svoje presvedčenie na podpis pod petíciu adresovanú predstaviteľom slovenskej vlády. Jej cieľom je odstránenie segregácie vo vzdelávaní a zabezpečenie práva na vzdelanie bez diskriminácie akéhokoľvek druhu. Aj vďaka moderátorovi podujatia Marcelovi Berkymu kroky niektorých  návštevníkov smerovali k stánku AI. Aktivisti z Banskej Bystrici sa s rómskym a majoritným publikom touto akciou nerozlúčili. O rómskej kampani prišli aktivisti informovať aj banskobystričanov na dvojdňovom podujatí „Ľudia z rodu Rómov“. Petíciu môžete podpísať aj vy tu.