Rómske aktivistky na Cigánskom Bašaveli

29.augusta sa Rómske aktivistky spolu s Amnesty International zúčastnili Cigánskeho bašavelu na hrade Červený Kameň. Na festivale sme prezentovali kampaň Dajme im budúcnosť spolu s rodičmi z Levoče, ktorí už od septembra minulého roka bojujú o tom, aby ich deti nechodili do etnicky segregovaných tried, ale aby boli zaradené do zmiešaných tried spolu s nerómskymi žiakmi a žiačkami.

Rodičia, ktorí sa bojujú za svoje deti sa obávajú, že odlúčenie ich detí od ostatných nebude v súlade s ich potrebami, ale skôr znásobí ich ťažkosti – ako dôsledok obmedzenej interakcie s nerómskymi deťmi. Rodičia v info stánku AI návštevnikom festivalu hovorili o situácii v Levoči a o svojom boji za vzdelanie svojich detí. Tí, ktorí sa v stánku zastavili mali zároveň možnosť podpísať petíciu adresovanú ministrovi školstva SR s výzvou o zabezpečenie práva na vzdelanie pre rómske deti v Levoči ako aj prijatie konkrétnych krokov, ktoré budú viesť k odstráneniu segregácie vo vzdelávaní  na Slovensku.

Amnesty International sa tejto kampani venuje už od roku 2006, od kedy realizuje vlastné podrobné výskumy v rôznych lokalitách po celom Slovensku. Boli vydané 4 správy, v ktorých poukazuje aj cez individuálne prípady na systematické porušovanie práva na vzdelanie. Tejto kampani sa AI venuje v rámci celoeurópskej kampani zameranej proti diskriminácii.