Rómske deti v Pavlovciach nad Uhom sú segregované do špeciálnej školy

Segregované vzdelávanie rómskych detí je na Slovensku naďalej realitou. Ilustruje to dnes zverejnená správa Amnesty International (AI), ktorá dokumentuje porušovanie práva na vzdelanie rómskych detí v obci Pavlovce nad Uhom na východe Slovenska. AI preto vyzýva slovenskú vládu, aby prijala okamžité a cielené opatrenia pre nápravu situácie a zaručila tak rovné vzdelávanie pre všetky deti bez diskriminácie. 

Z celkového počtu približne 200 žiakov tvoria Rómovia 99,5 percent žiakov špeciálnej základnej školy v Pavlovciach nad Uhom. Od inšpekcie iniciovanej starostom obce, ktorá bola vykonaná koncom roku 2007, bolo už v prípade 17 žiakov oficiálne uznané, že do špeciálnej školy nepatria. AI je však presvedčená, že počet podobných prípadov je reálne omnoho vyšší. Počet detí, ktoré boli za posledné roky zapísané do špeciálnej základnej školy, neustále narastá, ako aj tých, ktoré sú z bežného vzdelávania preraďované do miestnej špeciálnej školy.

„Porušovanie práva na vzdelanie rómskych detí v Pavlovciach nad Uhom nie je len výsledkom zlyhania ľudského faktora u jednotlivcov. Je živým príkladom štrukturálnych problémov slovenského systému vzdelávania vo vzťahu k Rómom,“ uviedol Branislav Tichý, riaditeľ Amnesty International Slovensko.

Medzi faktory podporujúce existenciu segregovaného vzdelávania – nielen v Pavlovciach nad Uhom, patrí súčasný systém financovania škôl, ktorý motivuje špeciálne školy prijať aj deti bez mentálnych porúch, s cieľom získania vyššej podpory od štátu. Rovnako tak systém udeľovania (v princípe chvályhodných) motivačných štipendií, často viedol rodičov s nízkymi príjmami, aby svoje deti posielali do špeciálnych škôl, kde pre ne bolo ľahšie dosahovať dobré či nadpriemerné výsledky.

AI považuje za prioritné, aby zodpovedné úrady identifikovali všetky deti, ktoré boli nesprávne umiestnené do špeciálnych škôl, zabezpečili ich návrat do škôl bežného integrovaného vzdelávania a poskytli im kompenzáciu tejto straty.

Odstránenie nerovného vzdelávania si vyžaduje prijatie komplexnej reformy: “Rómske deti sú systematicky znevýhodňované v dôsledku nedostatočného monitoringu, nejasných mechanizmov zodpovednosti, ako aj dier v zákonoch a problémov s ich uplatňovaním,” vysvetľuje Tichý. AI preto žiada všetky príslušné orgány a úrady, aby prijali potrebné opatrenia k rešpektovaniu, ochrane a naplneniu práva na vzdelanie pre všetkých bez diskriminácie.

 AI_SK_Report_Pavlovce_SK.pdf