Rozhodnutie tokijského súdu o manželstvách párov rovnakého pohlavia je iskričkou nádeje

Okresný súd v Tokiu v stredu 30. novembra potvrdil rozhodnutie japonskej vlády zakazujúce manželstvá osôb rovnakého pohlavia, avšak výskumníčka Amnesty International pre východnú Áziu, Boram Jang, v tejto súvislosti uviedla: „Súd dnes potvrdil diskriminačný zákaz manželstiev párov rovnakého pohlavia zo strany vlády, ale zároveň uznal, že skutočnosť, že neexistuje žiadny právny rámec, ktorý by párom rovnakého pohlavia poskytol právne uznanie ich rodín, je porušením ich ľudských práv. Aspoň toto rozhodnutie nám dodáva nádej. 

Síce to nie je rozhodnutie, aké si LGBTI+ ľudia želali, ale aj tak ide o dôležitý krok vpred pre páry rovnakého pohlavia a práva LGBTI+ ľudí v Japonsku. Samozrejme, v boji proti diskriminácii, ktorej čelia LGBTI+ ľudia v japonskej spoločnosti, je potrebné urobiť oveľa viac. Je načase, aby vláda zmenila smerovanie svojej politiky v oblasti práv LGBTI+ ľudí. 

Japonský parlament už roky odkladá návrh zákona o podpore ‚porozumenia‘ pre LGBTI+ ľudí a predchádzaní diskriminácii. Vláda musí zaviesť konkrétne opatrenia na ukončenie diskriminácie, s ktorou sa páry rovnakého pohlavia a ďalší LGBTI+ ľudia stretávajú vo všetkých oblastiach života.“ 

Žalobu podali štyri partnerské dvojice rovnakého pohlavia, ktoré tvrdia, že ustanovenia občianskeho zákonníka a zákona o registrácii rodiny, ktoré neumožňujú manželstvo osôb rovnakého pohlavia, sú v rozpore s ústavou. Jedna zo žalujúcich osôb zomrela minulý rok vo veku 61 rokov bez toho, aby sa dočkala rozsudku. 

Tokijský okresný súd dňa 30. 11. 2022 rozhodol, že zákaz manželstiev osôb rovnakého pohlavia v Japonsku nie je protiústavný, a zamietol náhradu škody, ktorú pre seba požadovala žalujúca strana na základe svojho tvrdenia, že ustanovenia zákona porušujú slobodu manželstva zaručenú ústavou. 

Súd však zároveň zdôvodnil, že „absencia právneho rámca [ktorý by párom rovnakého pohlavia poskytol právne uznanie ich rodín] predstavuje vážnu hrozbu, na ktorú vzhľadom na právo na osobnú dôstojnosť neexistujú žiadne opodstatnené dôvody“ a že „súčasný stav je protiústavný, keďže je v rozpore s článkom 24 ods. 2 ústavy.“ 

Toto rozhodnutie prišlo po dvoch podobných súdnych sporoch z posledných rokov, ktoré mali protichodné závery. V júni 2022 rozsudok Okresného súdu v Osake potvrdil vládny zákaz manželstiev párov rovnakého pohlavia. V marci 2021 však Okresný súd v Sappore rozhodol, že vládny zákaz je protiústavný. 

Pokiaľ neexistuje konkrétna legislatíva upravujúca zväzky párov rovnakého pohlavia, okresné súdy nemajú právomoc uznať ich manželstvá. 

Japonsko zatiaľ nezaviedlo zákon na odstránenie diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo statusu intersex ľudí. Mestské zastupiteľstvo v Tokiu začalo 1. novembra vydávať osvedčenia o partnerstve osôb rovnakého pohlavia, ktoré im však nepriznávajú plnohodnotné manželské práva vrátane práva na dedenie. 

Amnesty International naďalej vyzýva japonskú vládu, aby zaradila zrovnoprávnenie LGBTI+ ľudí medzi svoje priority a zaviedla legislatívu s celoštátnou platnosťou, ktorá bude komplexne riešiť súčasné nedostatky a výslovne zakazovať diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, rodovej identity a statusu intersex osôb. 


Prečítajte si viac o našej práci