Ruská Štátna duma schválila návrh zákona, ktorý hrubo porušuje práva LGBTI+ ľudí a podporuje ich diskrimináciu

Vo štvrtok 24. novembra dolná komora ruského parlamentu Štátna duma schválila návrh zákona o zákaze tzv. „LGBT propagandy“, za ktorú sa podľa neho budú považovať napríklad verejné prejavy homosexuálnych vzťahov či rodovo nebinárneho správania alebo zmienky o nich v umení či reklame, ale aj poskytovanie akýchkoľvek informácií o sexualite a rode, ktoré sa vymykajú normatívnej cisrodovej a heterosexuálnej predstave o rodine, vzťahoch a identite. 

Osoby, ktorých konanie bude možné podľa návrhu zákona označiť za šírenie alebo pokus o šírenie „LGBT propagandy“, by boli po jeho schválení trestané vysokými pokutami. Definícia pritom zahŕňa akékoľvek reklamné a mediálne formáty či literárne, filmové, divadelné a iné umelecké diela prístupné na verejnosti alebo v online priestore. Pokuty pre fyzické osoby za porušenie tohto zákona by siahali až do výšky 400 000 rubľov (6 070 eur), právnickým osobám by mohla byť uložená pokuta až do výšky 5 miliónov rubľov (75 930 eur). Cudzinky a cudzincov by bolo možné podľa návrhu zákona zadržať na 15 dní alebo vyhostiť z krajiny. 

Nový zákon ešte musí prejsť hlasovaním v Rade federácie, teda hornej komore parlamentu a do platnosti by vstúpil po podpísaní prezidentom Vladimírom Putinom. 

Pôvodná verzia tohto zákona, prijatá už v roku 2013, zakazovala „propagovanie netradičných sexuálnych vzťahov“ medzi deťmi do 18 rokov. Nový návrh teda rozširuje pôvodný zákon o zákaz šírenia „LGBT propagandy“ medzi dospelými osobami. Európsky súd pre ľudské práva v roku 2017 rozhodol, že pôvodný zákon z roku 2013 je diskriminačný, podporuje homofóbiu a porušuje Európsky dohovor o ľudských právach. 

Nový návrh zákona oberá LGBTI+ ľudí o právo na slobodu prejavu, ešte viac podporuje ich diskrimináciu a zvyšuje ich ohrozenie zločinmi z nenávisti. 


Prečítajte si viac o našej práci