Starší ľudia na Ukrajine čelia kvôli ruskej invázii zvýšeným rizikám a nemajú prístup k bývaniu

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
06. decembra 2022

Amnesty International vydala dnes (6. decembra) novú výskumnú správu, v ktorej sa venuje situácii starších ľudí na Ukrajine od vpádu ruskej armády. Správa s názvom „Už nemám domov“: Ako starší ľudia na Ukrajine prežívajú vojnu a presídlenie dokumentuje, že vojnový konflikt na Ukrajine neúmerne zasahuje staršiu populáciu. 

Podľa zistení Amnesty International starší ľudia často zostávajú v oblastiach, kde prebiehajú boje, neraz vo vážne poškodených obydliach, pretože nemajú možnosť ujsť. V dôsledku toho čelia zvýšenému ohrozeniu zdravia a života. Tí a tie, ktorým sa podarí ujsť, si často nemôžu dovoliť pokryť náklady na nájom a tisíce ľudí preto dlhodobo zotrvávajú v preťažených štátnych zariadeniach, ktoré nedisponujú dostatkom personálu. Ľudské práva civilistov a civilistiek všetkých vekových kategórií môžu byť na Ukrajine plne chránené iba vtedy, keď Rusko ukončí svoju nezákonnú inváziu. 

„Ničivá ruská invázia obzvlášť silno zasahuje starších ľudí na Ukrajine a mnohí z nich sú neustále vystavení pozemným a leteckým útokom ruskej armády. Starší ľudia zostávajú žiť v nebezpečných domovoch alebo končia v dočasných štátnych zariadeniach, ktoré nemajú dostatočné zdroje na naplnenie ich potrieb, najmä ak majú zdravotné problémy alebo znevýhodnenia. Medzinárodné spoločenstvo musí s prichádzajúcou zimou urýchlene prijať opatrenia na podporu tejto skupiny ukrajinskej populácie,“ uviedol riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda. 

Ukrajinská vláda vyvinula značné úsilie na evakuáciu ľudí z oblastí zasiahnutých konfliktom, napríklad v júli oznámila povinnú evakuáciu približne 200 000 ľudí z Doneckej oblasti. Náklady a logistika zabezpečenia bývania pre starších ľudí vysídlených vojnou by však nemali zostať len na pleciach ukrajinských orgánov. 

Amnesty International preto vyzýva ostatné krajiny, aby uľahčili evakuáciu starších ľudí z Ukrajiny do ubytovacích kapacít v zahraničí, pričom by mali venovať osobitnú pozornosť tomu, aby spĺňali aj potreby starších ľudí so zdravotným znevýhodnením. Amnesty zároveň vyzýva medzinárodné organizácie, aby poskytli tejto skupine ľudí viac finančnej podpory pri prenájme bývania a aby starších ľudí uprednostnili pri umiestňovaní do novovybudovaných ubytovacích zariadení. 


Čítajte viac o našej práci