Slovenský parlament odmietol aj minimalistické zlepšenie postavenia párov rovnakého pohlavia na Slovensku

V stredu, 19. októbra, hlasovali poslanci a poslankyne NR SR o návrhu zákona, ktorý by priniesol niekoľko malých zlepšení do života párov rovnakého rodu. Návrh podporilo len 50 zo 133 prítomných poslancov a poslankýň, a teda neprešiel do druhého čítania. K hlasovaniu došlo iba týždeň potom, ako Slovenskom otriasla obrovská tragédia v kvír bare Tepláreň v Bratislave, vražda dvoch mladých LGBTI+ ľudí. NR SR bude môcť o podobnom návrhu opätovne hlasovať najskôr o 6 mesiacov.

Napriek tomu, že návrh nebol zďaleka dostatočný a nepredstavoval priblíženie sa k registrovaným partnerstvám či manželstvám, ale iba úpravu prístupu k zdravotnej dokumentácii partnera, podmienky dedenia majetku a podobne, tieto minimalistické zmeny mohli znamenať drobný krok v ústrety rovnosti párov rovnakého rodu, resp. LGBTI+ ľudí na Slovensku.

Slovensko nie je krajina pre LGBTI+ ľudí. Po včerajšom hlasovaní je viac ako evidentné, že tu nie je možný ani najmenší krok smerom k rovnosti práv LGBTI+ ľudí. Väčšina poslancov a poslankýň svojím hlasovaním ukázala, že bude radšej pokračovať v betónovaní homofóbnej, transfóbnej a antiľudskoprávnej legislatívy, praxe a naratívov, než by mala pracovať na legislatívnych zmenách v prospech rovnosti a spravodlivosti pre všetkých ľudí bez rozdielu,“ uviedol riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda.

Návrh zákona o partnerskom spolužití prišiel v čase, keď sa slovenská spoločnosť a celý svet díva, akým spôsobom sa naša krajina vyrovná s najhorším a najkrutejším útokom, akému LGBTI+ ľudia na Slovensku kedy čelili. Táto obrovská tragédia zároveň vyzdvihla hlasy LGBTI+ ľudí, ktorí už dlhé dekády čelia nenávisti, prekážkam a žijú v nepriateľsky nastavenej spoločnosti, ktorá im upiera ľudské práva a rovnosť v legislatíve aj praxi. Časté útoky a urážky od časti slovenskej politickej reprezentácie, neúnavné pokusy o presadenie reštriktívnych zákonov a aktívny odpor politikov a političiek voči akémukoľvek progresu sú pritom len vrcholom ľadovca.

Odmietnutie návrhu zákona o partnerskom spolužití sprevádzal naratív, ktorým niektorí politici jasne útočil na práva LGBTI+ ľudí. Schválenie zákona by podľa nich mohlo v budúcnosti smerovať k prijatiu registrovaných partnerstiev prípadne manželstiev pre všetkých – a teda k dodržiavaniu ľudských práv LGBTI+ ľudí.

Nič nám nevráti životy dvoch ľudí, ktorých zabila nenávisť. Avšak náš parlament mohol aspoň symbolicky ukázať, že si uvedomuje obrovský dlh, ktorý má naša krajina voči LGBTI+ ľuďom. Parlament dostal možnosť podporiť dobrý, hoci veľmi malý krok vpred. Nestalo sa tak. Toto katastrofálne zlyhanie predstavuje potvrdenie toxickej zhody väčšiny politického spektra – zabrániť zrovnoprávneniu LGBTI+ ľudí za každú cenu,“ dodáva Sloboda.


Ak potrebujete odbornú pomoc pri spracovaní udalostí spred Teplárne, pomoc ponúkajú viaceré slovenské organizácie:

Viac informácií pribúda na našom Facebooku aj Twitteri.