SR do Sudánu vyviezla vojenské pozemné vozidlá

Zbrojné embargo OSN týkajúce sa nevládnych skupín bojujúcich v Darfúre platí od júla 2004. Po jeho uvalení sa rozprúdila diskusia o tom, prečo sa nevzťahuje aj na sudánsku vládu, o ktorej je známe, že vyzbrojuje a aktívne podporuje v Darfúre vražiadiace plieniace a znásilňujúce jednotky džandžavídov. V marci 2005 Bezpečnostná rada OSN rozšírila embargo na všetky strany konfliktu bojujúce v Darfúre, vrátane sudánskej vlády. Ak teda hociktorý štát predá zbrane sudánskej vláde, neporuší embargo. Nesmie ich však predať sudánskej vláde, ktorá ich následne použije v Darfúre. Zvláštne však? 

Sudánska vláda porušuje embargo OSN a nakúpené zbrane používa na operácie v Darfúre. Sudánska vláda rovnako ako džandžavídi a ostatné ozbrojené skupiny v oblasti porušuje ľudské práva a humanitárne právo. Násilie sa už rozšírilo aj do susedného Čadu. Uvedomiť by si to mali všetky štáty, ktoré do Sudánu predávajú zbrane a akýkoľvek vojenský materiál.

Amnesty International vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby okamžite podniklo kroky na sprísnenie embarga OSN, ktoré sa vzťahuje iba na Darfúr a je len málo kontrolované.

Podľa vlastných údajov Sudán v roku 2005 doviezol z Číny zbrane a muníciu za 24 milióna USD, súčiastky a časti leteckých zariadení za 57 miliónov dolárov a súčiastky na helikoptéry a lietadlá za 2 milióny.

V roku 2005 Ruská federácia vyviezla do Sudánu lietadlá a súčiastky za 21 milión USD a helikoptéry za 13,7 milióna dolárov. Ruské vojenské helikoptéry Mi-24 boli použité pri útokoch na civilistov v Darfúre.

Bielorusko a Sudán podpísali 15. júna 2006 dohodu o vojenskej spolupráci. Obe krajiny majú už dlhoročné kontakty v tejto oblasti, okrem iného pri dodávkach ozbrojených osobných trasportérov, rovnakého typu aké boli videné v Darfúre v marci 2007.

Podľa Výročnej správy o obchode s vojenským materiálom za rok 2006 zverejnenej Ministerstvom hospodárstva, Slovensko vlani povolilo vyviesť do Sudánu terénne pozemné vozidlá a ich súčasti, špeciálne konštruované alebo modifikované na vojenské účely za 24 000 000,- Sk.

Od začiatku konfliktu v roku 2003 zomrelo v Sudáne násilnou smrťou vyše 200 000 ľudí a 2,5 milióna muselo pred nebezpečenstvom opustiť svoje domovy.