Srbsko/Kosovo: Ani 10 rokov nezahojilo rany

Desať rokov od začiatku vojny v Kosove zostáva väčšina zločincov zodpovedných za vraždy a zmiznutia etnických Albáncov a Srbov nepotrestaných, vyhlásila dnes Amnesty International. Organizácia opätovne vyzýva na doriešenie vojnových zločinov. 

„Predstavitelia Kosova a Srbska nezabezpečili komplexné a nezávislé vyšetrovanie. Iba málo zločincov, ktorí stáli za únosmi a nútenými zmiznutiami, bolo potrestaných,“ tvrdí riaditeľ Amnesty International Slovensko Branislav Tichý.

Amnesty International má informácie o nedokumentovaných exhumáciách, stratených spisoch, politických tlakoch v súdnictve či pozastavených vyšetrovaniach. Ľuďom bol odopieraný prístup k spravodlivosti a mnohí nielenže prišli o príbuzných, ale nemali možnosť ich ani pochovať.

Etnickí Albánci boli terčom únosov zo strany srbskej polície a vojenských síl, ale i albánskych ozbrojených opozičných skupín. Počas konfliktu ich „zmizlo“ viac ako 3000.

Odhaduje sa, že kosovská armáda uniesla okolo 800 Srbov, Rómov a členov iných menšín. Väčšina týchto únosov sa odohrala po konci medzinárodného ozbrojeného konfliktu v júni 1999, všetko pred očami NATO.

Viac ako 1900 rodín stále čaká na správy o príbuzných.

„Rodiny nezvestných žijú v neustálom napätí a úzkosti. Nemajú žiadne informácie, nemôžu oplakávať smrť svojich príbuzných, ani uctiť si ich pamiatku pohrebom. Rodiny mali možnosť pochovať iba polovicu obetí,“ povedal Tichý.

Amnesty International vyzýva predstaviteľov Srbska, ako aj členov misie EULEX vedenej Európskou úniou, aby spolupracovali vo vyšetrovaní prípadov a mohli rodinám poskytnúť informácie o nezvestných. Je nevyhnutné, aby tiež zabezpečili potrestanie vojnových zločincov.

Pozadie
24. marca 1999 zahájila Severoatlantická aliancia vojenskú operáciu proti Srbsku s cieľom zabrániť útokom na etnických Albáncov v Kosove, za ktorými stáli srbské vojenské a policajné sily. Po konci ozbrojeného konfliktu v júni toho istého roku sa Kosovo dostalo pod správu NATO.

Kosovo vyhlásilo 17. febrára 2008 nezávislosť od Srbska.

Nová misia s názvom EULEX, ktorú vedie Európska únia, prevzala v decembri 2008 právomoci misie Spojených národov UNMIK. Mandát misie EULEX zahŕňa prešetrenie a potrestanie vojnových zločinov a hrubých porušení ľudských práv.