Svetové štatistiky o treste smrti za rok 2021

Amnesty International v roku 2021 zaznamenala 579 popráv v 18 krajinách, čo predstavuje nárast o 20 % oproti 483 popravám zaznamenaným v roku 2020. Ide o druhý najnižší počet popráv, aký Amnesty International zaznamenala prinajmenšom od roku 2010.1

Najviac popráv bolo podľa dostupných informácií vykonaných v Číne, Iráne, Egypte, Saudskej Arábii a Sýrii – v tomto poradí.

Najvyšší počet popráv sa prisudzuje Číne – skutočný rozsah uplatňovania trestu smrti v tejto krajine však zostáva neznámy, pretože ide o údaje chránené štátnym tajomstvom; celosvetové štatistiky vykonaných a uložených trestov smrti tak nezahŕňajú tisíce ľudí, ktorí boli podľa Amnesty International odsúdení na smrť alebo popravení v Číne.2

Do globálneho súhrnu nie sú zaradené ani štatistiky pre Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (hovorovo Severná Kórea) a Vietnam, kde sa štátne orgány pravdepodobne vo veľkom rozsahu uchyľujú k vykonávaniu popráv, avšak stupeň utajenia tejto praxe a obmedzený prístup k nezávislým informáciám v týchto krajinách znemožnili ich monitorovanie.

Amnesty International zaznamenala popravy 24 žien, čo predstavuje 4 % z celkového počte 579 ľudí, o ktorých je známe, že boli popravení v roku 2021, a to v nasledovných krajinách: v Iráne (14), Egypte (8), Saudskej Arábii (1) a USA (1).

K vykonávaniu popráv sa vrátili v Bielorusku (najmenej 1), Japonsku (3) a Spojených arabských emirátoch (najmenej 1), kde v roku 2020 nezaznamenali žiadnu popravu. Naopak, Amnesty International v minulom roku nezaznamenala žiadne popravy v Indii, Katare ani na Taiwane, na rozdiel od predchádzajúceho roka 2020.

V Iráne popravili najmenej 314 ľudí (oproti najmenej 246 v roku 2020), čo predstavuje najvyšší počet popráv od roku 2017, a zároveň zmenu v súvislom klesajúcom trende v počte popráv v Iráne od roku 2017 do roku 2020.

Počet popráv zaznamenaných v Saudskej Arábii prudko stúpol z 27 na 65, čo predstavuje nárast o 140 %.

Napriek uvedeným príkladom alarmujúceho lokálneho vývoja, celosvetovo počet popráv v roku 2021 predstavuje druhý najnižší počet, aký Amnesty International zaznamenala prinajmenšom od roku 2010. V rokoch 2019, 2020 a 2021 Amnesty International zaznamenala 657, 483, respektíve 579 popráv. Počet krajín, o ktorých je známe, že vykonávali popravy, bol druhý rok po sebe najnižší, aký organizácia zaznamenala.

V Sierre Leone parlament v júli jednohlasne schválil zákon, ktorým sa zrušila možnosť uložiť odsúdeným trest smrti bez ohľadu na to, za aký zločin ich odsúdili, zákon však zatiaľ nenadobudol účinnosť. V Kazachstane zákon, ktorým sa zrušila možnosť uložiť odsúdeným trest smrti bez ohľadu na to, za aký zločin ich odsúdili, prijali v decembri a účinnosť nadobudol v januári 2022. Vláda Papuy-Novej Guiney sa pustila do vnútroštátnej revízie trestu smrti, ktorá v januári 2022 vyústila do prijatia zákona o jeho zrušení a v súčasnosti sa čaká na jeho vstup do platnosti. Malajská vláda na konci roka oznámila, že návrh legislatívnej reformy o treste smrti predloží v treťom kvartáli roku 2022.

Na konci roka 2021 štáty, ktoré odstránili trest smrti zo svojej legislatívy alebo praxe, predstavovali viac ako dve tretiny všetkých krajín sveta. V 108 krajinách, teda väčšine štátov sveta, zákon neumožňoval uložiť trest smrti za žiaden zločin; v 144 krajinách sa upustilo od trestu smrti v zákone alebo praxi. 55 krajín si udržiavalo možnosť uložiť odsúdeným trest smrti.

Amnesty International zaznamenala zmiernenie trestu smrti alebo omilostenie v 19 krajinách: Bangladéši, Botswane, Guyane, Indii, Indonézii, Iráne, Južnom Sudáne, Konžskej demokratickej republike, Malajzii, Mjanmarsku, Pakistane, Sierre Leone, Spojených arabských emirátoch, Spojených štátoch amerických, na Taiwane, v Thajsku, Trinidade a Tobagu, Zambii a Zimbabwe.

Amnesty International zaznamenala sedem prípadov oslobodenia ľudí odsúdených na smrť v štyroch krajinách: Bahrajne (1), Keni (1), USA (2) a Zambii (3).

Amnesty International zaznamenala, že celkovo bolo v roku 2021 uložených 2 052trestov smrti v 56krajinách, čo predstavuje nárast o 39 % oproti 1 477 trestom smrti uložených v 54 krajinách v roku 2020.

Ilustračná fotografia. Protest proti trestu smrti, Tokyo, 26. jún 2014
FOTO: TORU YAMANAKA/AFP cez Getty Images

V Etiópii, Guyane, na Maldivách, v Ománe, Tanzánii a Ugande uložili tresty smrti potom, ako v predchádzajúcom roku možnosť uložiť hrdelný trest nevyužili vôbec; opak platí pre Bahrajn, Komorský zväz, Laos a Niger.

Na konci roka 2021 sa vedelo o najmenej 28 670 ľuďoch odsúdených na smrť. 82 % z nich odsúdili v deviatich krajinách: Iraku (najmenej 8 000), Pakistane (najmenej 3 800), Nigérii (najmenej 3 036), USA (2 382), Bangladéši (najmenej 1 800), Malajzii (1 359), Vietname (najmenej 1 200), Alžírsku (najmenej 1 000) a na Srí Lanke (najmenej 1 000).

Na celom svete sa v roku 2021 využívali nasledovné metódy popráv: sťatie, obesenie, smrtiaca injekcia a zastrelenie.

Štyroch ľudí popravili za zločiny, ku ktorým došlo v čase, keď mali menej ako 18 rokov: v Iráne (3) a Jemene (1). Podľa informácií Amnesty International ďalší ľudia spadajúci do tejto kategórie čakali vo väzbe na vykonanie trestu smrti na Maldivách, v Mjanmarsku a Iráne.

Najmenej 134 popráv za drogovú kriminalitu bolo vykonaných v dvoch krajinách (Číne a Iráne), čo predstavuje nárast o 346 % oproti roku 2020 (30 popráv). Informácie o Vietname, kde s veľkou pravdepodobnosťou tiež vykonali popravy za drogovú kriminalitu, neboli dostupné.

Podľa dostupných informácií vo viacerých krajinách skončili uložením trestu smrti prípady, ktoré nespĺňali medzinárodné štandardy pre spravodlivý súdny proces. Medzi týmito krajinami sú Alžírsko, Bangladéš, Egypt, Irán, Kamerun, Mjanmarsko, Nigéria, Pakistan, Saudská Arábia, Somálsko, Singapur a Jemen.

Regionálne štatistiky

Severná, Stredná a Južná Amerika

Všetkých 11 popráv zaznamenaných v roku 2021 na americkom kontinente bolo vykonaných v USA.  Zvyšok regiónu sa už 13 rokov za sebou neuchýlil k vykonávaniu popráv.

25 nových trestov smrti uložili odsúdeným v troch krajinách: USA, Guyane a Trinidade a Tobagu.

Virgínia sa stala 23. štátom, respektíve prvým štátom na juhu USA, v ktorom bol zrušený trest smrti. V štáte Ohio tretí rok za sebou odložili alebo zastavili všetky plánované popravy.

Nová administratíva USA okrem toho v júli vyhlásila dočasné moratórium na federálne popravy. V roku 2021 v USA zaznamenali najnižší počet popráv od roku 1988.

Ázijsko-tichomorská oblasť

Amnesty International zaznamenala popravy v piatich krajinách ázijsko-tichomorskej oblasti – Bangladéši, Číne, Japonsku, Kórejskej ľudovodemokratickej republike a Vietname –, pričom ide o najnižší počet popráv za viac ako dve desaťročia.

Najmenej 819 nových trestov smrti uložili odsúdeným v 16 krajinách, čo predstavuje nárast o 58 % oproti roku 2020 (517 trestov smrti). Najviac sa na tomto náraste podieľali Bangladéš, India, Mjanmarsko, Pakistan a Vietnam.

V Japonsku po 24-mesačnej prestávke obesili troch ľudí. V Pakistane druhý rok za sebou nezaznamenali žiadne popravy a takisto zakázali využívanie trestu smrti v prípadoch, keď bolo odsúdeným diagnostikované vážne psychické, respektíve psychosociálne znevýhodnenie. V Thajsku pokračovali v zmierňovaní trestov smrti.

Na Filipínach sa znížila hrozba znovuzavedenia trestu smrti, keďže traja z navrhovateľov v senáte oznámili, že budú hlasovať proti každému takémuto návrhu.

V Singapure neboli v roku 2021 (teda dva roky za sebou) zaznamenané žiadne popravy, avšak v roku 2022 sa k vykonávaniu trestu smrti v krajine vrátili.

Európa a Stredná Ázia

Ilustračná fotografia. Fotografia z protestu proti strestu smrti, Santa Ana, California, 18. júna 2001
FOTO: David McNew/Getty Images

Amnesty International zaznamenala jednu popravu a jeden nový trest smrti v regióne Európy a Strednej Ázie, oboje v Bielorusku, ktoré tu zostáva jedinou krajinou vykonávajúcou popravy.

V Kazachstane prijali zákon, ktorým sa zrušila možnosť uložiť odsúdeným trest smrti bez ohľadu na to, za aký zločin ich odsúdili. Účinnosť nadobudol v januári 2022.

Arménsko pristúpilo k zásadnej medzinárodnej dohode o zrušení trestu smrti.

V Ruskej federácii a Tadžikistane pokračovalo moratórium na vykonávanie popráv.

Blízky východ a severná Afrika

520 popráv zaznamenali v uplynulom roku v siedmich krajinách Blízkeho východu a severnej Afriky – Egypte, Iráne, Iraku, Saudskej Arábii, Sýrii, Spojených arabských emirátoch a Jemene –, čo predstavuje medziročný nárast počtu popráv o 19 %.

V Iraku počet zaznamenaných popráv klesol viac ako o polovicu, zo 45 na 17, čo však mohlo byť aj dôsledkom spomalenia schvaľovacieho procesu, nakoľko výkonné orgány väčšinu roka vo výraznej miere zamestnávali problémy súvisiace s politickou nestabilitou v krajine.

V Sýrii v októbri hromadne popravili 24 ľudí, čím sa stala krajinou s piatym najvyšším počtom popráv v roku 2021.

Najmenej 834 nových trestov smrti uložili odsúdeným v 17 krajinách, čo predstavuje nárast o 32 %. Najvýraznejšie sa na tomto vývoji podieľali Egypt, Irak a Libanon. Tento počet zároveň nezahŕňa mnohé tresty smrti, ktoré boli pravdepodobne uložené odsúdeným v Iráne.

Najmenej 356 ľudí odsúdili na smrť egyptské súdy, čo predstavuje medziročný nárast o 34 % a najvyšší počet uložených trestov smrti, aký Amnesty International dokázala zaznamenať v jednotlivých krajinách v roku 2021.

Subsaharská Afrika

Počet popráv zaznamenaných v 3 krajinách sa medziročne viac ako zdvojnásobil na 33, na čom sa podieľali Južný Sudán a Somálsko. Ďalšou krajinou, v ktorej v uplynulom roku vykonávali popravy, bola Botswana.

Najmenej 373 nových trestov smrti uložili odsúdeným v 19 krajinách, čo predstavuje nárast o 22 %, napriek výraznému poklesu počtu popráv v Zambii. Najprudšie narástol počet popráv v Konžskej demokratickej republike a Mauritánii.

V júli parlament v Sierre Leone jednohlasne schválil zákon, ktorým sa zrušila možnosť uložiť odsúdeným trest smrti bez ohľadu na to, za aký zločin ich odsúdili.

V Ghane a Stredoafrickej republike sa v roku 2021 začali legislatívne procesy o zrušení trestu smrti, v súčasnosti ešte stále prebiehajú.

Najmenej 5 843 ľudí odsúdených na smrť čakalo vo väzbe na vykonanie rozsudku, 52 % z nich v Nigérii (najmenej 3 036).


[1] Amnesty International vo svojej správe zahŕňa iba také uložené a vykonané tresty smrti a ďalšie aspekty súvisiace s využívaním trestu smrti, ku ktorým existuje dôvodné potvrdenie. Vlády mnohých krajín informácie o využívaní trestu smrti nezverejňujú. Z toho dôvodu pri mnohých krajinách Amnesty International uvádza minimálne počty uložených a vykonaných trestov smrti. Skutočný celkový počet je často pravdepodobne vyšší.

Celkový počet popráv hlásených za rok 2021 je druhým najnižším (hneď po počte popráv hlásených za rok 2020), aký Amnesty International zaznamenala prinajmenšom od roku 2010. Počet popráv zaznamenaných za rok 2021 predstavuje aj celkovo jeden z najnižších, aké Amnesty International zaznamenala v ktoromkoľvek roku od roku 1979, keď začala monitorovať využívanie trestu smrti. Avšak zmeny v prístupe k informáciám, usporiadaní krajín a metodológii, ku ktorým došlo počas uplynulých desaťročí, neumožňuj e presne porovnávať tieto počty za dlhšie obdobie.

[2] V roku 2009 Amnesty International prestala zverejňovať svoje odhady o využívaní trestu smrti v Číne, kvôli obavám z dezinterpretácie týchto štatistík zo strany čínskych úradov. Amnesty International vždy zdôrazňovala, že dostupné číselné údaje sú v prípade Číny kvôli obmedzenému prístupu k informáciám výrazne nižšie než skutočnosť. Čínske štátne orgány dosiaľ nezverejnili žiadne údaje o využívaní trestu smrti, avšak dostupné informácie naznačujú, že v krajine každoročne popravia a odsúdia na smrť tisícky ľudí.