Svetoví lídri musia urýchlene konať, aby zachránili životy a ochránili práva ohrozené klimatickou krízou

3. novembra 2021

Madagaskar zažíva jedno z najhorších období sucha v histórii, ktoré dostalo viac ako milión ľudí v krajine na pokraj hladomoru. Toto sucho však nie je bežnou udalosťou, ale naopak vážnou pripomienkou, že klimatická kríza je tu a keď ju nezastavíme, vyžiada si milióny životov a prinesie mnoho utrpenia.

Amnesty International vydala v októbri novú správu s názvom Keď budeme mŕtvi, bude neskoro nám pomáhať. Amnesty pripomína, že až 91 % populácie Madagaskaru žije pod hranicou chudoby, a preto sa následkom extrémneho počasia nedokážu brániť. Neobvykle dlhé a intenzívne obdobie sucha oberá ľudí žijúcich na juhu ostrova o základné práva vrátane práva na život, zdravie, vodu, hygienu a dostatok potravy. Mnohí ľudia nemajú inú možnosť, ako opustiť svoje domovy a migrovať za potravou a pitnou vodou.

„Madagaskar zažíva prvé ničivé dôsledky klimatickej krízy. Súčasné prognózy klimatických zmien naznačujú, že podobné obdobia sucha budú intenzívnejšie a častejšie, pričom neúmerne zasiahnu predovšetkým ľudí žijúcich v rozvojových krajinách. Toto by mal byť budíček pre svetových lídrov a líderky, ktorí a ktoré rokujú na klimatickej konferencii COP 26: Je čas zrýchliť slimačie tempo, ktorým sa vydali smerom k riešeniu následkov klimatickej krízy.

Medzinárodné spoločenstvo musí okamžite poskytnúť ľuďom na Madagaskare humanitárnu pomoc a dodatočné odškodnenie za utŕžné straty a škody. V budúcnosti musia krajiny s najbohatšími zdrojmi a tie, ktoré najviac prispeli k zmene klímy, poskytnúť ľuďom na Madagaskare dodatočnú finančnú a technickú podporu potrebnú na vyrovanie sa s obdobiami sucha a ďalšími následkami klimatickej krízy,“ povedala Agnès Callamard, generálna tajomníčka Amnesty International.

V súvislosti s prebiehajúcou klimatickou konferenciou COP 26 Amnesty International vyzýva všetky krajiny sveta, aby sa zaviazali k cieľom, ktoré sú síce ambiciózne, ale ich naplnenie je jedinou cestou, ako chrániť ľudské práva v čase bezprecedentnej (klimatickej) krízy:

  • štáty sa musia zaviazať k cieľu znížiť emisie do tej miery, aby sa podarilo udržať globálny nárast priemernej teploty pod 1,5 °C,
  • štáty musia bezodkladne začať upúšťať od využívania fosílnych palív namiesto spoliehania sa na kompenzačné opatrenia, ktoré odďaľujú efektívne kroky v boji s klimatickou krízou a môžu negatívne vplývať na ľudské práva,
  • štáty musia zaviesť globálny mechanizmus na podporu ľudí, ktorých práva sú dotknuté klimatickou krízou, pričom bohaté vlády musia tieto prostriedky poskytovať formou dotácií, a nie pôžičiek,
  • štáty musia zaručiť právo na informácie a účasť na rozhodovaní v oblasti klímy pre všetkých ľudí zasiahnutých klimatickou krízou.

Tlačovú správu v angličtine si môžete prečítať na tomto odkaze.