Svetový obchod so zbraňami napomáha využívaniu detských vojakov

Jedným z mnohých dôvodov pre prijatie silnej Zmluvy o obchode so zbraňami je zastavenie využívania detských vojakov v konfliktoch, uviedla Amnesty International pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa proti zneužívaniu detských vojakov. Nedostatočne kontrolovaný svetový obchod so zbraňami prispieva v k verbovaniu a využívaniu neplnoletých chlapcov a dievčat ozbrojenými skupinami alebo vládnymi silami. S blížiacim sa termínom konania konferencie týkajúcej sa Zmluvy o obchode so zbraňami Amnesty International volá po prijatí silnej zmluvy, ktorá bude chrániť ľudské práva.

Využívanie detských vojakov v súčasnosti

AI dokumentovala využívanie detských vojakov  v krajinách ako Čad, Kongo, Srí Lanka, Somálsko či Yemen. Podľa koalície neziskových organizácií, ktorej cieľom je zastavenie využívania detských vojakov boli, od januára 2011 detskí vojaci využívaní v najmenej 19 krajinách sveta. Medzi nimi aj v Mali, kde boli deti verbované ozbrojenými islamistickými skupinami bojujúcimi proti malijským a francúzskym silám na severe krajiny. V meste Diabala, vzdialeného asi 400km od hlavného mesta Bamako, videlo niekoľko ľudí deti vo veku od 10 do 17 rokov s islamistickými skupinami. “Deti niesli pušky. Jedno z nich bol také malé, že ju ťahalo za sebou po zemi,” povedal očitý svedok.

Amnesty International stretla v Mali dvoch zajatých detských vojakov. Jeden z nich povedal, že boli zatknutí a vydaní malijským orgánom potom, čo francúzska a malijská armáda znovu dobyla mesto Diabala na konci januára. Jeden z nich povedal AI o jeho násilnom zverbovaní a výcviku zo strany islamistickej ozbrojenej skupiny.

“Kedysi som študoval s 23 žiakmi korán. Pred dvoma mesiacmi, nás ale vnuk nášho učiteľa predal islamistom. Pridali sme sa k skupine ďalších 14 mladých ľudí, ktorí mali strelné zbrane. Na začiatku chceli, aby som pracoval v kuchyni. Varili sme v kresťanskom kostole obsadenom islamistami. Počas hodín koránu nás rebeli bili, pretože chceli, aby sme arabsky vyslovovali tak ako oni. Trénovali nás ako mieriť pri výstrele do srdca alebo nôh. Pred bojom sme museli jesť ryžu zmiešanú s bielym práškom a omáčku s červeným práškom. Dávali nám aj injekcie. Po týchto injekciách a jedle som bol ako motor, bol som schopný urobiť čokoľvek pre svojich učiteľov. Nepriateľov som si predstavoval ako psov, ktorých treba zastreliť,“ povedal pre AI mladý chlapec z Mali.

Drvivá väčšina štátov sveta je proti verbovaniu a využívaniu osôb mladších ako 18 rokov do ozbrojených síl alebo skupín. Účasť detí v konfliktoch ich okráda o detstvo, vystavuje ich psychickému a fyzickému utrpeniu. Množstvo detských vojakov bolo v konfliktoch zabitých, zmrzačených alebo sa stali obeťami sexuálneho násilia.

 
Ako môže Zmluva o obchode so zbraňami pomôcť

Podpísaním opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa 150 krajín vrátane Mali súhlasilo so zákazom využívania detí pod 18 rokov v ozbrojených konfliktoch. Silná Zmluva o obchode so zbraňami môže pomôcť ukončiť nútené nábory detských vojakov, tým že zastaví dodávky zbraní vládam a ozbrojeným skupinám, ktoré porušujú ľudské práva.

Zmluva o obchode so zbraňami musí od vlád požadovať, aby zabránili prevodom zbraní v prípadoch, ak by mali byť použité na páchanie násilia na deťoch. Zmluva by mala zahŕňať pravidlá na zastavenie zbraní do rúk tých vládnych síl a ozbrojených skupín, ktoré sú zodpovedné za vojnové zločiny alebo za závažné porušovanie ľudských práv.

Súčasný návrh zmluvy, ale obsahuje len slabé pravidlá, ktoré by pomohli predchádzať transferom zbraní do štátov alebo skupín, ktoré využívajú detských vojakov. Návrh ustanovenia týkajúceho sa násilia na deťoch vyžaduje iba “zváženie prijatia uskutočniteľných opatrení”, čím sa medzinárodné ľudské práva a medzinárodné humanitárne práva obchádzajú. Amnesty International sa bude ďalej usilovať, aby zmluva zakázala prevod zbraní, ktoré by prispeli k násiliu na deťoch, vrátane ich verbovania a využívania ako vojakov.