Trest smrti 2017: Subsaharská Afrika „majákom nádeje“

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL

Podľa Amnesty International správy o treste smrti prešla subsaharská Afrika veľký kus cesty v boji za zrušenie trestu smrti. V celom regióne bol zaznamenaný významný pokles v ukladaní trestov smrti.

Guinea sa stala dvadsiatou krajinou v regióne, ktorá zrušila trest smrti vo všetkých prípadoch, Keňa zrušila povinný trest smrti za zločin vraždy. Burkina Faso a Čad sa vo svojich nových alebo navrhovaných zákonoch priblížili k zrušeniu tohto trestu.

„Pokrok v subsaharskej Afrike posilnil pozíciu tohto regiónu ako majáku nádeje v boji za zrušenie trestu smrti. Líderstvo krajín v tomto regióne dodáva nádej, že zrušenie krutého, neľudského a ponižujúceho trestu je na dosah,“ povedal Salil Shetty, generálny tajomník Amnesty International.

„Dnes už dvadsať krajín v subsaharskej Afrike zrušilo trest smrti pre všetky zločiny. Je načase, aby ich zvyšok sveta nasledoval a prenechal tento odporný trest učebniciam dejepisu.“

Významný pokrok vo zvyšku sveta

Vývoj v subsaharskej Afrike v roku 2017 ilustruje pozitívny celosvetový trend. Výskum Amnesty International ukazuje na celosvetový pokles využívania trestu smrti v roku 2017.

Amnesty International zaznamenala najmenej 993 popráv v 23 krajinách v roku 2017. Ide o 4% pokles v porovnaní s rokom 2016 (1032 popráv) a 39% pokles v porovnaní s rokom 2015 (kedy organizácia zaznamenala 1634 popráv, najvyšší počet od roku 1989). V roku 2017 bolo zaznamenaných najmenej 2591 vydaných rozsudkov o treste smrti v 53 krajinách. Takisto to predstavuje významný pokles v porovnaní s 3117 rozsudkami zaznamenanými v roku 2016. Tieto čísla ale nepokrývajú tisícky rozsudkov trestu smrti a popráv, o ktorých sa Amnesty International domnieva, že boli vydané a vykonané v Číne, ktorá tieto údaje stále považuje za štátne tajomstvo.

Tak ako Guinea, aj Mongolsko zrušilo trest smrti pre všetky zločiny, vďaka čomu sa v roku 2017 zvýšil počet štátov bez trestu smrti na 106. Po tom, čo Guatemala zrušila trest smrti pre bežné zločiny ako zločin vraždy, sa počet krajín, ktoré zrušili trest smrti v legislatíve, alebo ho v praxi nevyužívajú ustálil na 142. Popravy vykonávalo iba 23 krajín, čo predstavuje rovnaký počet krajín ako v roku 2016 aj napriek tomu, že niektoré krajiny po prestávke popravy znovu obnovili.

Krajiny, ktoré boli neochvejnými zástancami trestu smrti tiež prijali významné kroky smerom k zredukovaniu využívania tohto trestu. V Iráne klesol počet zaznamenaných popráv o 11% a počet popráv súvisiacich s drogovými zločinmi až o 40%. Boli prijaté kroky, ktoré povedú k zvýšeniu potrebného množstva drog pre povinné uloženie trestu smrti. V Malajzii bola v rámci novelizácie protidrogových zákonov uvedená možnosť zváženia trestu. Tieto zmeny pravdepodobne v budúcnosti vyústia do zníženia počtu rozsudkov trestu smrti v oboch krajinách.

Znepokojivé trendy

Pätnásť krajín v rozpore s medzinárodným právom odsúdilo ľudí na trest smrti, alebo ich popravilo v súvislosti s drogovými zločinmi. Regióny Blízky východ a severná Afrika zaznamenali v roku 2017 najväčší počet popráv za zločiny súvisiace s drogami. V Ázii a Tichomorí sa k tomuto trestu za tento druh zločinu uchýlilo najviac krajín (10 zo 16 krajín).

„Aj napriek krokom smerom k zrušeniu tohto otrasného trestu, sa stále niektorí lídri obracajú na trest smrti ako na ‚rýchlu nápravu‘, namiesto toho, aby sa zamerali na príčiny problémov ľudskými, efektívnymi a na faktoch založenými politikami. Silní lídri vykonávajú spravodlivosť, nepopravujú ľudí,“ dodal Salil Shetty.

Vlády v roku 2017 takisto porušovali viacero ďalších zákazov medzinárodného práva. Najmenej päť osôb bolo v Iráne popravených pre zločiny, ktoré spáchali, keď ešte nemali ani 18 rokov. Najmenej 80 ďalších osôb v rovnakej situácii čaká na vykonanie trestu smrti. Osoby s mentálnym znevýhodneným alebo poruchami intelektu boli popravení, alebo čakali na vykonanie trestu smrti v Japonsku, na Maldivách, v Pakistane, Singapure a v Spojených štátoch amerických. Amnesty International zaznamenala niekoľko prípadov osôb, ktoré čelia trestu smrti po tom, čo sa k zločinom „priznali“ po mučení alebo inom zlom zaobchádzaní v Bahrajne, Číne, Iráne, Iraku a Saudskej Arábii. V Iráne a Iraku boli niektoré z týchto „priznaní“ vysielané naživo v televízií.

Čo ďalej

Na vykonanie trestu smrti v súčasnosti čaká na celom svete najmenej 21 919 osôb, preto teraz nesmieme povoliť v tlaku.

V roku 2017 sme zaznamenali pozitívne kroky a ich dopad bude viditeľný v najbližších mesiacoch a dňoch. Kampaň proti trestu smrti je však stále aktuálna, pretože niektoré krajiny prijímajú spiatočnícke kroky, alebo sa ich prijatím vyhrážajú.

„Trest smrti je symptómom kultúry násilia, nie je jej riešením. Vieme, že ak podnietime podporu ľudí z celého sveta, dokážeme sa proti tomuto krutému trestu postaviť a skončiť s využívaním trestu smrti na celom svete.“

Amnesty International je proti trestu smrti vo všetkých prípadoch bez výnimky – bez ohľadu na to, kto je obvinený, na povahu zločinu, vinu či nevinu alebo metódu popravy.

Pozrite si TA3 rozhovor o ukladaní trestu smrti vo svete:
https://www.ta3.com/clanok/1125824/k-kironska-z-amnesty-international-o-treste-smrti.html

obrázek