Trest smrti v roku 2015: Dobré a zlé správy

Prvých šestich mesiacoch tohto roku sme boli svedkami veľmi rozporuplného vývoja trestu smrti vo svete.

ZLÉ SPRÁVY

 1. Indonézia obnovila popravy.
  Rok sa začal smutnou správou. Napriek kritike z celého sveta dala Indonézia popraviť šestich ľudí za nezákonné obchodovanie s drogami. Tieto popravy v Indonézií boli prvé od roku 2013.
 2. Pakistan môže čoskoro držať rekord v počte popravených.
  Veľa nechýba a Pakistan bude patriť do nezávideniahodného klubu štátov s najväčším počtom popravených (Čína, Irán, Saudská Arábia, Irak a USA). Od decembra 2014, kedy bol v dôsledku útoku Talibanu na školu v Pešaváre zrušený dočasný zákaz trestu smrti, bolo popravených najmenej 150 ľudí.
 3. Indonézia a Pakistan použili zločinnosť a terorizmus ako zámienku na opätovné zavedenie popráv.
  Indonézia a Pakistan odôvodnili opätovné zavedenie trestu smrti tvrdením, že je to účinná odpoveď na zločinnosť a terorizmus. Avšak neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali, že trest smrti je účinnejšou odpoveďou na zločinnosť než odňatie slobody. Taktiež neplatí to, čoho sa niektorí obávajú – že by zrušenie popráv mohlo viesť k zvýšeniu kriminality.
 4. Irán smeruje k prekonaniu počtu popravených za minulý rok.
  V Iráne v tomto roku zatiaľ popravili takmer 700 ľudí a veľa z týchto popráv vládne úrady neohlásili. V roku 2014 zaznamenala organizácia v Iráne minimálne 743 popráv za posledných 12 mesiacov. Je hlboko znepokujúce, že v krajine popravili od začiatku roka už viac než 600 ľudí.
 5. Saudská Arábia už stihla popraviť viac ľudí ako v roku 2014.
  Amnesty počas tohto roka zaznamenala v Saudskej Arábii 102 popráv, čo prevyšuje celkový počet popráv (najmenej 90) za rok 2014. Minimálne polovica z týchto rozsudkov bola za priestupky týkajúce sa drog. 

 DOBRÉ SPRÁVY

 1. Tri krajiny zrušili trest smrti za prvé tri mesiace roku 2015.
  V januári zrušili na Madagaskare trest smrti. Fiji nasledovalo tento príklad vo februári. A v marci sa k nim pridal juhoamerický Surinam. Zrušenie trestu smrti v troch krajinách za tri mesiace pridalo na sile tendencii, ktorá je evidentná už desaťročia – svet posiela trest smrti do histórie.
 2. Ďalšie tri krajiny sa blížia k zrušeniu trestu smrti.
  Mongolský parlament sa zaoberá novým návrhom trestného zákonníka, ktorý by zrušil trest smrti. Burkina Faso a Južná Kórea tiež zvažujú podobné legislatívy.
 3. Trend rušiť trest smrti v USA naberá na sile.
  Ďalší americký štát – Nebraska sa stal už 19-tym štátom USA, v ktorom zrušili trest smrti. Navyše, guvernér Pennsylvánie vo februári oznámil pozastavenie všetkých popráv vo svojom štáte.
 4. Krajiny, kde je trest smrti, sú v menšine.
  Priemerný počet krajín, kde sa vykonávali popravy každý rok, je počas posledných piatich rokov 22.
 5. Viac ako polovica krajín sveta zrušila trest smrti.
  Celkovo už zrušilo trest smrti 101 krajín, čo je viac ako polovica krajín sveta. V ďalších 33 krajinách nepopravili za posledných 10 rokov nikoho a dlhodobo sa riadia zásadou nevykonávať trest smrti. Napriek prudkému nárastu popráv v niektorých štátoch teda krajiny, kde sa nepopravuje, predstavujú jasnú väšinu.