Trest smrti v roku 2022: Svet zaznamenal najviac popráv za posledných päť rokov

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
16. MÁJA 2023
  • Počet súdnych popráv zaznamenaných na celom svete bol v roku 2022 najvyšší od roku 2017
  • V Saudskej Arábii za jediný deň popravili 81 ľudí
  • Podľa dostupných záznamov sa trest smrti vykonával v 20 krajinách
  • Šesť krajín úplne alebo čiastočne zrušilo trest smrti

Amnesty International dnes (16. mája 2023) zverejnila Výročnú správu o treste smrti v roku 2022. V správe uvádza, že celosvetovo zaznamenané popravy dosiahli v uplynulom roku najvyšší počet za posledných päť rokov. Výrazný podiel na tejto smutnej štatistike majú tie isté krajiny Blízkeho východu a severnej Afriky ako po minulé roky.

Podľa dostupných záznamov bolo v 20 krajinách sveta popravených celkovo 883 osôb. To predstavuje nárast o 53 % oproti roku 2021. Toto číslo nezahŕňa tisícky popráv, ktoré minulý prok pravdepodobne vykonali v Číne. Najväčšmi sa na celosvetovo zvýšenom počte popráv podieľali krajiny v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky. Počty popráv zaznamenaných v týchto regiónoch stúpli z 520 v roku 2021 na 825 v roku 2022.

Krajná neúcta k životu na Blízkom východe

„Zvýšený počet popráv zaznamenaný počas roka 2022 v krajinách regiónu Blízkeho východu a severnej Afriky svedčí o tamojšom porušovaní ľudských práv a krajnej neúcte k ľudskému životu. Počet osôb zbavených života sa dramaticky zvýšil v celom regióne. V Saudskej Arábii popravili za jediný deň až 81 ľudí. V Iráne sa nedávno štátna moc uchýlila k zúfalému pokusu o ukončenie ľudového povstania. Popravou potrestala ľudí iba za to, že si uplatnili svoje právo na protest,“ uviedla Agnès Callamard, generálna tajomníčka Amnesty International.

Znepokojujúca je aj skutočnosť, že 90 % známych popráv mimo Číny bolo vykonaných len v troch krajinách tohto regiónu. V Iráne sa počet zaznamenaných popráv vyšplhal z 314 v roku 2021 na 576 v roku 2022. Počet popráv vykonaných v Saudskej Arábii sa strojnásobil zo 65 v roku 2021 na 196 v roku 2022. Ide o najvyšší počet popráv, aký Amnesty International v tejto krajine zaznamenala za posledných 30 rokov. V Egypte bolo z rozhodnutia súdu usmrtených 24 osôb.

Viaceré krajiny informácie o používaní trestu smrti utajovali. Okrem Číny to boli napríklad Kórejská ľudovodemokratická republika (ďalej len: Severná Kórea) a Vietnam. O týchto krajinách je známe, že trest smrti používajú vo veľkom rozsahu. To znamená, že skutočný počet popráv vykonaných na celom svete je oveľa vyšší. Hoci presný počet ľudí, ktorých popravili v Číne zostáva neznámy, je jasné, že žiadna iná krajina sa jej v tejto temnej štatistike nevyrovná. Za Čínou nasledujú zostupne Irán, Saudská Arábia, Egypt a USA.

Päť krajín sa vrátilo k vykonávaniu trestu smrti

Vykonávanie popráv v roku 2022 obnovilo 5 krajín – Afganistan, Kuvajt, Mjanmarsko, Palestínsky štát (ďalej len: Palestína) a Singapur. Medziročný nárast počtu popráv bol zaznamenaný aj v Iráne (z 314 na 576), Saudskej Arábii (zo 65 na 196) a USA (z 11 na 18).

Zaznamenaný počet osôb popravených za trestné činy súvisiace s drogami sa v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 viac ako zdvojnásobil. Popravy súvisiace s drogami sú porušením medzinárodného práva v oblasti ľudských práv. Podľa medzinárodného práva by sa malo k vykonávaniu trestu smrti pristupovať len v prípadoch „najzávažnejších zločinov“, t. j. zločinov, ktoré zahŕňajú úmyselné zabitie. Trest smrti za trestné činy súvisiace s drogami organizácia zaznamenala v Číne, Saudskej Arábii (57), Iráne (255) a Singapure (11), pričom predstavuje 37 % z celkového počtu popráv vykonaných v roku 2022, ktoré eviduje Amnesty International. Popravy za trestné činy súvisiace s drogami pravdepodobne vykonal aj vo Vietname, avšak tieto údaje sú štátnym tajomstvom.

„Zistenie, že takmer 40 % všetkých známych popráv bolo vykonaných za trestné činy súvisiace s drogami, je skutočne krutým prekvapením. Dôležité je uvedomiť si, že týmto bezcitným trestom sú často neúmerne trestaní ľudia zo znevýhodneného prostredia,“ povedala Agnès Callamard. „Je načase, aby vlády jednotlivých štátov a OSN zvýšili tlak na tie, ktoré sú zodpovedné za toto hrubé porušovanie ľudských práv, a zabezpečili zavedenie medzinárodných záruk, aby k nemu nedochádzalo.“

Zatiaľ čo počet zaznamenaných popráv medziročne vzrástol, počet zaznamenaných trestov smrti uložených v roku 2022 zostal podobný ako v roku 2021 (s miernym poklesom z 2 052 na 2 016).

Svetielko nádeje

Napriek uvedenému regresu sa v roku 2022 objavil aj záblesk nádeje – šesť krajín úplne alebo čiastočne zrušilo trest smrti.

Kazachstan, Papua-Nová Guinea, Sierra Leone a Stredoafrická republika sa zaradili ku krajinám, v ktorých nemožno uložiť trest smrti za žiadny trestný čin. V Rovníkovej Guinei a Zambii zrušili trest smrti za bežné zločiny.

V decembri 2022 bolo na svete 112 krajín, ktoré už celkom zrušili trest smrti. Zatiaľ 9 krajín zrušilo trest smrti za bežné trestné činy.

Pozitívny vývoj sme sledovali v Libérii a Ghane, kde prijali legislatívne opatrenia smerujúce k zrušeniu trestu smrti, a na Srí Lanke a Maldivách, kde štátne orgány vyhlásili, že sa neuchýlia k uplatňovaniu trestu smrti. Návrhy zákonov na zrušenie povinného trestu smrti predložili aj v malajzijskom parlamente.

„Každý rok sledujeme, ako sa ďalšie a ďalšie krajiny pridávajú k tým, ktoré už odsunuli trest smrti na smetisko dejín – a je načase, aby ich nasledovali aj ostatné. Krajiny, kde sa justícia uchyľuje k brutálnym činom, ako sú Irán, Saudská Arábia, ale aj Čína, Severná Kórea a Vietnam, sú už dnes v jasnej menšine. Tieto krajiny by mali urýchlene uzavrieť kapitolu minulosti a chrániť ľudské práva. Predstavitelia a predstaviteľky tamojšej súdnej moci si musia uvedomiť, že ich úlohou je vykonávať spravodlivosť, nie popravy.

Fakt, že 125 členských štátov OSN viac ako kedykoľvek predtým vyzýva na moratórium na popravy, Amnesty International vníma ako indíciu, že čoskoro sa tento odporný trest stane minulosťou. Tragické štatistiky roku 2022 nám však pripomínajú, že nemôžeme zaspať na vavrínoch. Amnesty bude pokračovať v kampani za úplné zrušenie trestu smrti, kým sa tak nestane na celom svete,“ povedala Agnès Callamard.

Dostupné údaje o treste smrti v roku 2022

Globálny súhrn

Vykonané popravy

Amnesty International zaznamenala v roku 2022 883 popráv v 20 krajinách. To predstavuje 53 % nárast oproti 579 popravámzaznamenaným v roku 2021. Toto číslo predstavuje najvyšší počet popráv, ktoré Amnesty International zaznamenala za posledných päť rokov. (V roku 2017 organizácia zaznamenala 993 popráv).

Najviac popráv vykonali v Číne, ale skutočný rozsah používania trestu smrti v tejto krajine zostáva neznámy, pretože tieto údaje naďalej podliehajú štátnemu tajomstvu. Celosvetová štatistika Amnesty International nezahŕňa tisíce popráv, ktoré pravdepodobne vykonali v Číne. Štatistika nezahňa ani popravy vykonané vo Vietname a Severnej Kórei. V týchto krajinách sa podľa Amnesty International súdna moc vo veľkej miere uchyľuje k trestu smrti.

Najviac popráv sa uskutočnilo v Číne (tisíce), Iráne (najmenej 576), Saudskej Arábii (196), Egypte (24) a Spojených štátoch amerických (18).

V celosvetovom meradlebolo 93 % známych popráv (nerátajúc popravy v Číne) vykonaných v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky.

196 popráv zaznamenaných v minulom kalendárnom roku v Saudskej Arábii predstavuje najvyšší počet, aký bol zaznamenaný v tejto krajine za posledných 30 rokov.

Podľa dostupných záznamov bolo na celom svete v roku 2022 popravených 13 žien, z toho 12 v Iráne a 1 v Saudskej Arábii.

Amnesty International zaznamenala popravy v 20 krajinách, zatiaľ čo v roku 2021 to bolo 18 krajín.

V roku 2022 sme zaznamenali nasledovné spôsoby popravy: sťatie, obesenie, smrtiaca injekcia a zastrelenie.

Porušovanie medzinárodného práva

325 prípadoch zaznamenaných popráv išlo o trest za trestné činy súvisiace s drogami: 255 v Iráne, 57 v Saudskej Arábii a 11 vSingapure. Do celkového počtu popráv vykonaných na svete za trestné činy súvisiace s drogami boli v súlade s metodikou výskumu Amnesty International započítané aj 2 popravy vykonané v Číne, hoci ich počet bol pravdepodobne vyšší.

Amnesty International zaznamenala najmenej 3 verejné popravy:  2 v Iráne a najmenej 1 v Afganistane.

V Iráne popravili najmenej 5 ľudí za zločiny, ktoré páchatelia spáchali v čase, keď mali menej ako 18 rokov.

Obnovenie vykonávania popráv

Vykonávanie popráv v roku 2022 obnovili v 5 krajinách: Afganistane, Kuvajte, Mjanmarsku, Palestíne a Singapure.

V Botswane, Spojených arabských emirátoch a Ománe, kde boli vykonanépopravy v roku 2021, v roku 2022 nezaznamenali žiadnu popravu.

Rozsudky smrti

V roku 2022 bolo v 52 krajinách vynesených najmenej 2 016 nových rozsudkov smrti, zatiaľ čo v roku 2021 to bolo najmenej 2 052 rozsudkovv 56 krajinách.

Amnesty International zaznamenala zmiernenie alebo odpustenie trestov smrti v 26 krajinách.

V Bahrajne, na Komorách, v Laose, Nigeri a Kórejskej republike (ďalej len: Južná Kórea) v roku 2021 nevyniesli žiadny nový rozsudok smrti. V roku 2022 však súdy vyniesli rozsudky smrti.

Amnesty International zaznamenala najmenej 28 prípadov oslobodenia od trestu smrti, a to v 4 krajinách: 20 prípadov v Keni, 5 v Zimbabwe, 2 vUSA a 1 vMaroku/Západnej Sahare.

Na konci roka 2022 bolo na celom svete odsúdených na trest smrti najmenej 28 282 ľudí.

Zrušenie trestu smrti

V roku 2022 úplne zrušili trest smrti v 4 krajinách – Kazachstane, Papui-Novej Guinei, Sierre Leone a Stredoafrickej republike.

2 krajinách – Rovníkovej Guinei a Zambii – zrušili trest smrti za bežné trestné činy.

Na konci roka 2022 bolo na svete 112 krajín, ktoré už celkom zrušili trest smrti, a 9 krajín, ktoré zrušili trest smrti za bežné trestné činy.

Regionálna analýza

Severná, Stredná a Južná Amerika

USA boli už 14. rok po sebe jedinou krajinou v regióne, ktorá vykonávala popravy. Počet popráv vykonaných v USA sa zvýšil o 64 %, z 11 v roku 2021 na 18 vroku 2022.

V štáte Oregon odchádzajúca guvernérka Kate Brown zmiernila všetky zostávajúce tresty smrti.

Nové rozsudky smrti boli už 6. rok po sebe vyniesli iba v 3 krajinách: Guyane, Trinidade a Tobagu a USA.

Ázia a Tichomorie

Z ázijsko-tichomorského regiónu je známych 8 krajín, v ktorých boli v roku 2022 vykonané popravy: Afganistan, Bangladéš, Čína, Japonsko, Mjanmarsko, Severná Kórea, Singapur a Vietnam, čo predstavuje nárast oproti 5 krajinám v roku 2021.

Vojenské orgány vykonali v Mjanmarsku prvé súdne popravy za posledné štyri desaťročia vrátane popravy dvoch vysokopostavených opozičných politikov.

Po prestávke sa obnovili popravy aj v Afganistane a Singapure.

Počet nových rozsudkov smrti v regióne sa zvýšil o 5 % z 819 v roku 2021 na 861 v roku 2022.

Papua-Nová Guinea sa stala 21. krajinou v ázijsko-tichomorskom regióne, ktorá úplne zrušila trest smrti, takže ho nie je možné uložiť za žiadny zločin.

Európa a Stredná Ázia

V Bielorusku v roku 2022 popravili z rozhodnutia súdu jednu osobu. V žiadnej inej krajine v Európe a strednej Ázii neboli vykonané popravy.

Rusko a Tadžikistan naďalej dodržiavali moratórium na popravy.

Kazachstan zrušil trest smrti za všetky zločiny a ratifikoval kľúčovú zmluvu OSN o jeho zrušení.

Blízky východ a severná Afrika

Počet popráv zaznamenaných v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky sa zvýšil o 59 %, z 520 v roku 2021 na 825 vroku 2022.

94 % popráv zaznamenaných v tomto regióne bolo vykonaných v Iráne (70 %) a Saudskej Arábii (24 %).

V Kuvajte a Palestíne vykonali popravy prvý raz od roku 2017.

Počet nových rozsudkov smrti v regióne mierne klesol z 834 vroku 2021 na 827 vroku 2022.

Nové rozsudky smrti v roku 2022 vyniesli v 16 krajinách v porovnaní so 17 krajinami vroku 2021.

Subsaharská Afrika

Počet zaznamenaných popráv v regióne klesol o 67 %, z 33 vroku 2021 na 11 v roku 2022. Amnesty zaznamenala popravy iba v Somálsku a Južnom Sudáne.

Počet nových rozsudkov smrti v regióne klesol o 20 %, z 373 vroku 2021 na 298 v roku 2022. Nové rozsudky smrti vyniesli v 16 krajinách v porovnaní s 19 v roku 2021.

Sierra Leone a Stredoafrická republika úplne zrušili trest smrti za všetky trestné činy, zatiaľ čo Rovníková Guinea a Zambia zrušili trest smrti čiastočne, takže ho nie je možné uložiť za bežné trestné činy.

Prečítajte si viac o našej práci