Trestné právo v Turecku potrebuje reformu

Posledná správa Amnesty International upozorňuje na systematické mučenie a zlé zaobchádzanie v Turecku. Odohráva sa hlavne počas oficiálneho i neoficiálneho zadržiavania v tureckých väzniciach, pri prevozoch zadržaných a pri zásahoch voči demonštrantom. Na mnohých súdnych procesoch sú stále akceptované dôkazy získané mučením. 

V máji 2006 po protivládnej demonštrácii v Dijarbakiru vo východnom Turecku nasledovalo rozsiahle zatýkanie. Podľa výskumu AI až 95% zadržaných, medzi nimi boli aj deti, bolo vystavených mučeniu alebo zlému zaobchádzaniu. Na základe sťažností na postup polície bolo zahájených 34 vyšetrovaní, ale ani po roku nebola proti príslušníkom bezpečnostných síl vznesená ani jedna žaloba.
AI upozorňuje, že v Turecku chýba nezávislý orgán, ktorý by efektívne vyšetroval previnenia verejných činiteľov. Vďaka dieram v zákonoch, nekvalitným súdnym procesom a zastrašovaniu ochrancov ľudských práv a novinárov, páchatelia unikajú spravodlivosti. Súdy odmietajú uznať dôkazy o mučení od nezávislých lekárov, zvyčajne akceptujú iba dôkazy poskytnuté Lekárskym patologickým ústavom, ktorý spadá pod Ministerstvo spravodlivosti. Nedostatočne sú tiež vyšetrované incidenty úmrtí počas streľby bezpečnostných síl. Polícia strieľala na neozbrojených páchateľov a okolnosti nasvedčujú, že mohlo ísť o trestné činy mimosúdnych popráv.

Správu Turkey: The entrenched Culture of Impunity Must End v plnom znení nájdete na:https://web.amnesty.org/library/index/engeur440082007