Ales Beljacký bol 21. júna 2014 prepustený na slobodu!

PETÍCIA JE UZATVORENÁ. 

21.JÚNA 2014, V RÁMCI VŠEOBECNEJ AMNESTIE, BOL ALES BELJACKÝ PREPUSTENÝ NA SLOBODU. TREST MU BOL SKRÁTENÝ O TRETINU.

Bieloruský väzeň svedomia, za ktorého Amnesty dlhodobo bojovala, bol rok a pol pred vypršaním trestu prepustený.Uväznený bol po nespravodlivom súdnom procese v roku 2011 za spôsob financovania svojej organizácie, ktorej zobrali úrady licenciu. Žiadajte jeho prepustenie spolu s nami. 

Zo štyri a pol ročného trestu, strávil v trestaneckej kolónii #2 v Babriusku,  kde sú držaní väzni svedomia už  18 mesiacov. Podmienky väznenia sú extrémne chabé, s preplnenými celami a chudobným prídelom jedla. V cele je s ďalšími 16 spoluväzňami, ale žiadnemu nie je povolené sa s ním rozprávať.  Návštevu, či balík jedla naposledy obdržal vo februári tohto roka.

PETÍCIA 

Amnesty International považuje Alesa za  väzňa svedomia, väzneného za svoje názory a presvedčenie.

Jeho zadržanie bolo politicky motivované a má za cieľ mu zabrániť v ďalšej práci na obranu ľudských práv v Bielorusku. Súdny proces tiež vykazoval závažné porušenia medzinárodných štandardov spravodlivého procesu. Ales a jeho žena Natalia už obdržali tisícky podporných listov z celého sveta.  Prosím pošlite apel prokurátorovi, so žiadosťou o jeho prepustenie:

Vážený prokurátor,

píšem Vám, aby som vyjadril/a svoje hlboké znepokojenie nad zadržaním Alesa Beljackého a žiadam Vás, aby ste:

• zbavili Alesa Beljackého všetkých obvinení a okamžite a bezpodmienečne ho prepustili a

• aby ste zabezpečili, že útoky a zastrašovanie zamerané na občianskych aktivistov nebude pretrvávať. Zároveň by som Vám rád/a pripomenul záväzok Bieloruska ochraňovať obhajcov ľudských práv, ktorý stanovuje Deklarácia OSN o obhajcoch ľudských práv

Viac informácii: 

Ales Beljacki vystupoval proti režimu už v 80. rokoch, kedy bolo Bielorusko súčasťou Sovietskeho zväzu. https://www.amnesty.sk/vazen-svedomia-ales-bialatski/