Upierané práva: Európania odsúdení na trest smrti v USA

Amnesty International (AI) vyzvala inštitúcie a členské štáty Európskej Únie a Európske štáty, aby intervenovali za prípady Európanov, ktorí boli odsúdení na trest smrti v rôznych štátoch USA.

V najnovšom dokumente o USA vydanom pod názvom Rozdelený svet, Amnesty International uvádza desať prípadov Európskych občanov, ktorí čakajú na vykonanie hrdelného trestu. Sú medzi nimi občania Estónska, Francúzska, Juhoslovanskej zväzovej republiky, Nemecka, Poľska, Španielska a Veľkej Británie.

“Žiaden z desiatich odsúdených nebol po zatknutí informovaný o svojom práve na konzulárnu pomoc, čo je v jednoznačnom rozpore s medzinárodným právom,” uviedla AI. “V mnohých z týchto prípadov, by včasná pomoc konzulátov znamenala záchranu života.”

“Rozšírené a neustále odmietanie amerických úradov rešpektovať práva zadržaných a väznených cudzincov sa môže stať výhovorkou pre iné krajiny porušujúce medzinárodné právo, čo môže viesť k úplnému zlyhaniu systému medzinárodného práva,” dodáva organizácia na ochranu ľudských práv.

Prípady uvedené v správe Rozdelený svet, nastoľujú množstvo otázok a ilustrujú vnútorné trhliny v systéme udeľovania trestu smrti v USA.

“Po vynesení rozsudku sa často objavujú dôkazy o neférovosti súdnych pojednávaní, porušenia úradných právomocí, neriešia sa tvrdenia o skutočnej nevine. Toto všetko sú symptómy súdneho konania, ktoré nezodpovedá medzinárodným štandardom ľudských práv,” uvádza AI.

Správa je najnovšou zo série správ a AI dokumentujúcich nedostatky a neschopnosť USA splniť záväzky, ktoré dala pristúpením k medzinárodným dohodám o treste smrti. V USA čaká na vykonanie trestu smrti viac ako 80 cudzincov takmer 30 národností. Každý z týchto prípadov v skutočnosti porušuje ustanovenia Viedenského dohovoru o konzulárnych vzťahoch, podľa ktorého musia byť zadržaní urýchlene informovaní o svojich konzulárnych právach.

Ako odpoveď na popravu dvoch Nemcov v štáte Arizona v roku 1999, Nemecko predložilo prípad Medzinárodnému súdnemu dvoru, ktorý je povinný zaoberať sa prípadmi porušenia Viedenského dohovoru.

V súvislosti s trestom smrti sa Amnesty International na Slovensku v apríli tohto roku pripojila k celosvetovej petícii za zastavenie vykonávania popráv na celom svete. Kampaň pod názvom MORATÓRIUM 2000 spustila laická kresťanská organizácia Spoločnosť Sv. Egídia, sídliaca v Ríme. Spolu s ďalšími laickými kresťanskými hnutiami na Slovensku, najmä s Hnutím fokoláre, sa do konca júna tohto roku podpisom pripojilo už takmer 10.000 (z toho 2.644 podpisov zozbieraných AI na Slovensku) občanov na Slovensku. Kampaň pokračuje až do konca októbra, kedy budú petičné hárky zaslané Spoločnosti Sv. Egídia v Ríme. Spoločnosť k dnešnému dňu zozbierala 2.178.535 podpisov zo 132 krajín sveta. Okrem iných, kampaň podporili: Umberto Eco, Roberto Benigni, Emir Kusturica, Václav Havel, Joschka Fischer a Sting.