USA pokračuje v obchádzaní zákonov. Pre väzňov z Guantánama ustanovilo súdy pred vojenskými komisiami.

Keď konečne po piatich rokoch existencie nezákonného amerického väzenia v zálive Guantánamo celá Európa žiada jeho zatvorenie, USA zahájili ďalšiu škandalóznu epochu nezákonného boja proti terorizmu. 

Na pondelok 26. marca je naplánované prvé pojednávanie s „nepriateľským bojovníkom“ Austrálčanom Davidom Hicksom. Bol jedným z desiatich zadržiavaných súdených predchádzajúcimi vojenskými komisiami, ktoré Najvyšší súd USA minulý rok zamietol, pretože nezodpovedali zákonným postupom. USA však následne zriadili nové vojenské komisie, podľa zdanlivo odlišných pravidiel.

Aj nové vojenské komisie fungujú v právnom vákuu. Na zadržiavaných z Guantánama sa nevzťahuje medzinárodné ľudskoprávne právo, Ženevské konvencie, alebo ochrana vyplývajúca z Ústavy USA. Vojenské komisie majú právo odsúdiť aj na trest smrti. Ak by aj bol obžalovaný zbavený viny, môže byť vrátený do väzenia na neurčitý čas ako „nepriateľský bojovník“.

V tzv. vojne proti terorizmu USA považujú zadržiavaných v prvom rade za potenciálny zdroj informácií. Sú vystavovaní opakovanému vyšetrovaniu bez prístupu k právnikom či súdom. Vláda USA autorizovala vyšetrovacie techniky a podmienky zadržiavania, ktoré znamenajú mučenie alebo zlé zaobchádzanie.

Na pojednávaniach nových vojenských komisií budú prípustné aj informácie vynútené krutým, nehumánnym či degradujúcim zaobchádzaním. Vláda tiež môže predložiť dôkazy, pri ktorých utají spôsob akým ich získala.

Podľa medzinárodného práva nie sú prípustné dôkazy získané mučením. Rovnako je protizákonná existencia tajných väzení. Napríklad sa v nich nekontrolovateľne môže páchať mučenie.

V septembri minulého roka bolo z tajných väzníc CIA prevezených na Guantánamo 14 osôb. Mali byť súdení vojenskými komisiami. Doteraz však neboli obvinení. Nemajú prístup k právnikom, hoci vláda vypracováva podklady pre ich obvinenia.

Pentagon ohlásil, že 60 až 80 zadržiavaných, ktorých považuje za „nepriateľských bojovníkov“ by malo stáť pred súdmi vedenými vojenskými komisiami. Asi 350 osôb je naďalej nezákonne zadržiavaných na Guantáname, stovky ďalších vo väzeniach USA v Afganistane. Nie je známe, či sú ďalšie osoby stále zadržiavané aj v amerických tajných väzeniach.