Ústavný súd SR potvrdil, že je efektívnym nástrojom ochrany ľudských práv

Amnesty International (AI) víta dnešné rozhodnutie Ústavného súdu SR, podľa ktorého Slovensko zatiaľ nemôže vydať do Alžírska údajného teroristu Mustafu Labsiho. Podľa Ústavného súdu predchádzajúce rozhodnutie Najvyššieho súdu o vydaní porušilo Labsiho základné práva. Najvyšší súd sa totiž pri svojom rozhodovaní nezaoberal situáciou v Alžírsku, v ktorom by Labsimu hrozilo mučenie. Porušil tak Labsiho právo na súdnu ochranu. 

Ústavný súd svojím výrokom potvrdil to, na čo AI dlhodobo a opakovane upozorňuje, a to fakt, že nezáväzné diplomatické záruky Alžírska o tom, že sa v prípade Mustafu Labsiho bude v Alžírsku konať nový súdny proces, a že ani po vynesení právoplatného rozsudku mu nebude uložený trest smrti, v žiadnom prípade nemožno brať ako smerodajné.

„Slovenské autority by nemali zakladať svoje rozhodnutia o prípustnosti Labsiho vydania na základe neformálnych sľubov alžírskej vlády. Takéto „záruky“ neoslobodzujú Slovensko od jeho povinnosti nevydať žiadnu osobu do krajiny, kde jej hrozí porušovanie jej základných ľudských práv,“ uviedol Branislav Tichý, riaditeľ AI Slovensko.

Najvyšší súd sa podľa verdiktu Ústavného súdu pri svojom rozhodovaní nezaoberal skutočnou situáciou v Alžírsku v oblasti ochrany ľudských práv a dodržiavania zákona. Labsi na ústavnom súde uviedol, že jeho vydanie by znamenalo skutočnú hrozbu že bude v rámci trestného konania v Alžírsku mučený. Svoje obavy podložil početnými správami o situácii v Alžírsku zo zdrojov, akými sú Výbor OSN pre ľudské práva, Amnesty International, vládne správy USA či Veľkej Británie. Vydaním Labsiho sa preto bude opäť zaoberať Najvyšší súd.

„Slovensko sa zaviazalo nevydať žiadnu osobu do krajiny, kde by jej malo hroziť mučenie či iné neľudské zaobchádzanie,“ upozorňuje Branislav Tichý. Tento princíp je obsiahnutý v článku 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP); čl. 3, ods.1 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu; ako aj článku 7 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. Ku všetkým zo spomínaných medzinárodných zmlúv Slovenská republika pristúpila.