V minulom roku bolo popravených 2390 ľudí, 72 percent popráv vykonala Čína

Najviac ľudí bolo v minulom roku popravených v Ázii, pričom Čína vykonala viac popráv ako zvyšok sveta spolu. Na druhej strane v Európe je už len jedna krajina, ktorá praktizuje trest smrti: Bielorusko. 

Tieto fakty prináša správa o treste smrti, ktorú každoročne vydáva Amnesty International (AI). Správa uvádza, že v minulom roku bolo popravených najmenej 2390 ľudí v 25 krajinách sveta. Na smrť bolo odsúdených 8864 ľudí v 52 štátoch.

„Poprava je nevratný nehumánny a ponižujúci trest. Sťatie hlavy, smrtiaca injekcia, obesenie, zastrelenie či ukameňovanie nepatria do 21. storočia,“ vyhlásila generálna tajomníčka AI Irene Khan.

Podľa správy bol minimálny počet popráv v Číne 1718. Región s druhým najvyšším počtom popráv je Blízky Východ a Severná Afrika, kde popravili spolu 508 ľudí. V USA vykonali v minulom roku 37 popráv, pričom Pakistan ich uskutočnil 36 a Irak 34. Skutočný počet popráv môže byť oveľa vyšší vzhľadom na to, že niektoré štáty informácie o treste smrti nezverejňujú.

Amnesty International v správe poukazuje na krajiny, ktoré rozsudky smrti vynášajú po nespravodlivých procesoch – patria medzi ne Afganistan, Irak, Irán, Nigéria, Saudská Arábia alebo Sudán. AI tiež upozorňuje diskrimináciu spojenú s trestom smrti – odsúdení na najvyšší trest často pochádzajú z najnižšej ekonomickej vrstvy a sú príslušníkmi rasových, etnických alebo náboženských menšín. Túto prax Amnesty International zaznamenala v minulom roku v krajinách USA, Irán, Saudská Arábia a Sudán.

Pri treste smrti pretrváva riziko popravy nevinného človeka, čo dokazujú prípady štyroch mužov, ktorí boli v USA prepustení z väzenia po tom, čo sa preukázala ich nevina. Trest smrti so sebou prináša psychickú záťaž pre väzňa a jeho rodinu. Napríklad v Japonsku sa väzňa o jeho poprave informujú v deň, keď má byť vykonaná, pričom rodinu upovedomia až po smrti väzňa.

„Trest smrti je legalizovaný proces fyzického a psychologického teroru. Musí byť pozastavený,“ vyhlásila Irene Khan.

Svet sa približuje k úplnému zrušeniu trestu smrti. Iba 25 z 59 krajín, ktoré v minulom roku vyniesli rozsudky smrti, ich aj zrealizovalo. Amnesty International však varuje, že napriek tomuto trendu štáty stále vydávajú rozsudky smrti a na popraviskách ročne zomierajú stovky ľudí.

Celú správu Amnesty International o treste smrti si môžete stiahnuť na tejto stránke. 

Pozrite si video: generálna tajomníčka AI Irene Khan hovorí o treste smrti: