Víťazstvo obetí únikov ropy spoločnosti Shell

Pred 6 rokmi došlo k dvom únikom ropy, ktoré zničili tisícky domov v oblasti Bodo v Nigérii. Za úniky bola zodpovedná spoločnosť Shell, ktorá až po žalobe vo Veľkej Británii poskytne kompenzáciu postihnutej komunite vo výške 55 miliónov libier. Z tejto sumy sa 35 miliónov libier rozdelí medzi 15.600 jednotlivcov a 20 miliónov libier dostane komunita.

“Kompenzácia je dlho očakávaným víťazstvom  pre tisíce ľudí, ktorí prišli o svoje živobytie v Bodo. Vyplatenie spravodlivej náhrady škody ale nemalo trvať šesť rokov,” povedala Audrey Gaughranová, riaditeľka pre globálne témy v Amnesty International. „Je to krok smerom k spravodlivosti pre ľudí z komunity Bodo. Spravodlivosť ale bude plne dosiahnutá, ak spoločnosť riadne vyčistí silne znečistené potoky a močiare, aby tí, ktorí žijú z rybolovu a poľnohospodárstva mohli nanovo začať svoje živobytie, ” povedal Styvn Obodoekwe, programový riaditeľ Centra pre životné prostredie, ľudské práva a rozvoj.

V skutočnosti firma Shell vedela, že Bodo nebola náhoda, na ktorú sa čakalo, že sa udeje. Spoločnosť ale nepodnikla žiadne účinné opatrenia na zastavenie únikov ropy. Potom nasledovali nepravdivé tvrdenia spoločnosti o množstve oleja, ktorý sa rozlial. Ak by firma nebola nútená poskytnúť tieto informácie ako súčasť žaloby vo Veľkej Británii, ľudia z komunity by boli oklamaní.

“Som veľmi rád, že firma Shell konečne vzala zodpovednosť za svoje aktivity,” hovorí pastor Christian Kpandei, chovateľ rýb oblasti Bodo. “Za tento bezprecedentný krok by som sa rád poďakoval právnikom, ktorí prípad zobrali.“

Spoločnosť Shell pripúšťala, že oba ropné úniky z roku 2008 boli chybou porúch na potrubí spoločnosti, ktorá operovala v oblasti Bodo. Verejne – a opakovane – ale tvrdila, že objem vyliatej ropy bol spolu približne 4000 barelov, a to aj napriek tomu, že úniky trvali niekoľko týždňov. V roku 2012 Amnesty International pomocou nezávislého posúdenie videozáznamu spočítala, že len celkové množstvo rozliateho oleja z prvého úniku presiahlo100.000 barelov. Počas súdneho sporu vo Veľkej Británii firma Shell priznala, že sa mýlila, a že podcenila množstvo uniknutého oleja. Spoločnosť však doteraz nepotvrdila, koľko oleja v skutočnosti uniklo.

Počas súdneho konania bola firma tiež nútená odhaliť, že prinajmenšom od roku 2002 vedela, že väčšina z jej ropovodov je stará, a že niektoré úseky predstavujú “veľké riziko”. V dokumente z roku 2002 Shell uviedla, že priama výmena plynového potrubia je nutná z dôvodu rozsiahlej korózie. Podľa  Amnesty International a Centra pre životné prostredie, ľudské práva a rozvoj (CEHRD) spoločnosť napriek týmto informáciám neurobila žiadne preventívne opatrenia. Interný email Shell z roku 2009 odhalil, že spoločnosť vedela, že oblasť Ogoniland, kde sa nachádza Bodo je vystavená viacerým únikom. V emaili sa hovorí, že “potrubia v Ogoniland nie sú správne udržiavané alebo majú krátku životnosť“.

Tisíce ľudí sú aj naďalej vystavení pretrvávajúcemu riziku úniku oleja, pretože firme sa nepodarilo opraviť staré a chátrajúce potrubia. “Znečistenie oleja v delte rieky Niger je jedným z najväčších škandálov našej doby. Namiesto uhladenej PR kampane Shell musí prebrať celú zodpovednosť, zabezpečiť kompenzáciu, vyčistiť znečistenia a urobiť potrubia bezpečnejšie,” povedala Audrey Gaughranová.

Pozadie

K únikom ropy došlo v oblasti Bodo v delte rieky Niger v Nigérii v auguste a v decembri roku 2008. Amnesty International a Centrum pre životné prostredie, ľudské práva a rozvoj (CEHRD) pracovali na prípade s cieľom podporiť komunitu a zabezpečiť odškodnenie a vyčistenie oblasti. V roku 2011 sa začalo súdne konanie ľudí z Bodo zastúpených britskou advokátskou kanceláriou Leigh Day verzus spoločnosť Shell Nigéria. Shell opakovane tvrdila, že príčinou  ropných únikov je nelegálna činnosť v delte Nigeru. Tieto tvrdenia spoločnosti ale boli zdiskreditované  výskumom Amnesty International a CEHRD.