Vojnoví zajatci musia byť chránení pred pozornosťou verejnosti

AMNESTY INTERNATIONAL TLAČOVÁ SPRÁVA

7. marca 2022

Ukrajinské štátne orgány počas uplynulých dní zorganizovali niekoľko tlačových konferencií, kam priviedli vojnových zajatcov z ruskej armády, ktorí opisovali svoje úlohy počas invázie na Ukrajinu. Na sociálnych sieťach sa zároveň objavili videá, ktoré ukazujú ruských vojnových zajatcov, ako telefonujú svojim príbuzným do Ruska. Podobne možno na sociálnych sieťach nájsť aj videá s ukrajinskými vojnovými zajatcami, úloha štátnych orgánov v ich zverejnení zatiaľ nie je známa.

V reakcii na tieto správy Amnesty International vyzýva obe krajiny, aby dodržiavali práva vojnových zajatcov v súlade so zásadami stanovenými v Treťom Ženevskom dohovore.

„Konflikt na Ukrajine pokračuje a je nevyhnutné, aby všetky zúčastnené strany dbali na dodržiavanie práv vojnových zajatcov. Akékoľvek verejné vystúpenie môže vojnových zajatcov vystaviť vážnym rizikám po návrate do domovskej krajiny. Prezentovanie ich tvárí, hlasov a mien v čase, keď sú v zajatí, je problematické aj pre ich rodiny a blízkych,“ povedala Joanne Mariner, riaditeľka tímu krízového manažmentu Amnesty International.

Ženevský dohovor

V článku 13 Tretieho Ženevského dohovoru sa uvádza: „S vojnovými zajatcami sa musí za každých okolností zaobchádzať ľudsky. Akýkoľvek nezákonný čin alebo zanedbanie starostlivosti zo strany štátu, ktorý ich zajal, ktoré by viedli k smrti alebo vážnemu ohrozeniu zdravia vojnového zajatca vo väzbe, je zakázaný a považuje sa za vážne porušenie tohto dohovoru. Žiadny vojnový zajatec nesmie byť podrobený mrzačeniu ani lekárskym či vedeckým experimentom alebo zásahom, ktoré nie sú podložené zdravotným stavom daného väzňa a vykonané v jeho záujme. Vojnoví zajatci zároveň musia byť za každých okolností chránení pred násilím, vyhrážkami, urážkami a vystavením verejnej pozornosti.“

Medzinárodný výbor Červeného kríža vo svojom odbornom stanovisku uvádza, že „akékoľvek materiály, ktoré umožňujú identifikáciu jednotlivých väzňov, sa za bežných okolností musia považovať za vystavenie týchto väzňov verejnej pozornosti, a preto sa nesmú vysielať a zverejňovať“.

Amnesty International od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu vyzýva na dodržiavanie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a humanitárneho práva.


Prečítam si viac o invázii ruských vojsk na Ukrajinu

Amnesty International pracuje na monitorovaní a odhaľovaní porušení medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv na Ukrajine. Je nevyhnutné, aby sme sa spoločnými silami postavili za jednoznačnú prioritu ochrany ľudských životov a práv všetkých obyvateľov a obyvateliek na Ukrajine.

Amnesty international o invázii ruských vojsk na ukrajinu