Slovenská vláda svojím vyhýbavým postojom k diskriminácii poškodzuje budúcnosť rómskych detí

Tlačová správa Amnesty International, 7.decembra 2015

Podľa Amnesty International a Európskeho centra pre práva Rómov Slovensko využíva právne medzery na pokračujúce diskriminačné zaobchádzanie s rómskymi deťmi na školách. Organizácie vyzývajú slovenskú vládu, aby okamžite zaviedla komplexné reformy na ukončenie tejto nezákonnej praktiky.

„Slovensko musí prestať s odmietaním prítomnosti etnickej segregácie na školách a využívať pochybné techniky, aby sa vyhli tomuto problému. Neschopnosť vlády riešiť systémový problém v oblasti ľudských práv ohrozuje budúcnosť tisícok rómskych detí,“ uviedla Gauri van Gauliková, zástupkyňa riaditeľa pre Európu a strednú Áziu.

Dokument, ktorý dnes zverejnila stránka StateWatch objasňuje zvyčajne neverejnú výmenu medzi krajinou a Európskou komisiou. V ňom Slovenská vláda obviňuje Európsku komisiu z nepochopenia slovenského vzdelávacieho systému. Odmieta pozorovania Európskej komisie, čím zároveň efektívne odmieta aj venovať sa segregácii na základe etnicity.

V odpovedi na konanie pre porušenie smernice o rovnakom zaobchádzaní s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, ktoré Európska komisia začala v apríli 2015 vymenovala slovenská vláda povrchné opatrenia, ktoré ale neriešia základný problém.

„Tieto opatrenia neriešia etnickú diskrimináciu a niektoré z nich v skutočnosti ešte podporujú pokračujúcu segregáciu rómskych detí. Namiesto posilňovania inkluzívneho vzdelávania sa vláda snaží zachovať status quo,“ dodáva András Uljaky, výkonný riaditeľ Európskeho centra pre práva Rómov.

Slovenské zákony stále povoľujú oddelené vzdelávanie rómskych detí v „špecializovaných triedach“ pre študentov a študentky s nižšími šancami na úspech v školách hlavného vzdelávacieho prúdu. Takýto prístup odsudzuje deti k segregácii vo vzdelávaní namiesto toho, aby ich integroval do hlavného vzdelávania s nevyhnutnou podporou a zdrojmi.

Je pravdepodobné, že výsledkom popierania problému bude, že Európska komisia posunie Slovensko pred Súdny dvor Európskej únie. V takomto prípade môže krajina čeliť aj vysokým finančným sankciám.

Ide o druhý prípad, kedy sa Európska komisia uchýlila ku konaniu pre porušenie povinnosti. Prvý krát ho využila v septembri 2014 proti Českej republike v podobnom prípade systematickej diskriminácie rómskych detí vo vzdelávaní.

Amnesty International a Európske centrum pre práva Rómov vyzývajú slovenskú vládu, aby zaručila, že žiadnemu dieťaťu nie je odoprené jeho či jej právo na rovný prístup k primeranému vzdelávaniu.