Výročná správa 1999

Výročná správa Amnesty International mapuje situáciu v oblasti ľudských práv vo všetkých krajinách sveta, kde za obdobie predchádzajúceho roka prišlo k pozitívnym či negatívnym zmenám. (t.j. Výročná správa 1999 sa týka udalostí z roku 1998).

Časť o Slovenskej republike
(zahrňujúca obdobie roku 1998)

Uväznený bol jeden odpierač vojenskej služby. Bol uznaný za väzňa svedomia. Existujú správy, že policajti zle zaobchádzali so zadržanými.

V januári 1998 tri politické strany podporujúce vládu premiéra Vladimíra Mečiara zamedzili parlamentnej diskusii o obnovení mandátu dvoch poslancov, ktorý o svoj mandát prišli, čo bolo v rozpore s rozhodnutím Ústavného súdu. Vo februári a v marci, zdržaním sa v parlamentnom hlasovaní na zvolenie nového prezidenta, vládnúca koalícia zablokovala prezidentské voľby a zabránila organizovaniu referenda o voľbe prezidenta priamo občanmi. Po vypršaní mandátu bývalého prezidenta Michala Kováča, vláda prevzala niektoré z prezidentských právomocí. Septembrové parlamentné voľby vyhrala široká koalícia strán, ktoré boli v opozícii voči predsedovi vlády Mečiarovi. V októbri bol za predsedu vlády vymenovaný Mikuláš Dzurinda.

Slovensko v septembri podpísalo Druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, ktorý ma za cieľ zrušenie trestu smrti.

Predseda vlády Mečiar v marci vyhlásil amnestiu v súvislosti s únosom syna bývalého prezidenta Kováča z roku 1995, v ktorom boli údajne zapletení agenti Slovenskej informačnej služby. Avšak v decembri nový premiér amnestiu zrušil.

V apríli bol z väzenia prepustený Miroslav Albert, odpierač vojenskej služby z dôvodu svedomia. Uväznený bol v septembri 1997 za odmietnutie výkonu vojenskej služby (pozri Amnesty International Annual report 1998). Najmenej ďalší traja odpierači vojenskej služby, ktorí nestačili požiadať o alternatívnu službu do 30 dní od dňa, kedy boli uznaní za schopných výkonu vojenskej služby, tak ako vyžaduje zákon o civilnej službe, boli stíhaní a čelia možnému uväzneniu.

V Bratislave, v marci 1999 požiadali dvaja policajti Vieru O. aby zvesila plagát o pokojnej demonštrácii organizovanej Stranou zelených, ktorý práve vylepovala. Napriek jej vysvetleniu, že demonštráciu úrady povolili, jeden z policajtov jej údajne vytrhol z ruky posledný plagát. Keď sa snažila vziať ho spať, policajti jej údajne vykrútili ruky, otočili ju tvárou k múru a v tejto pozícii ju držali asi 20 minút. Údajne používali hanlivú reč. Potom ju zobrali na policajnú stanicu na Račianskej ulici, kde ju vypočúvali ohľadom jej údajného napadnutia policajtov. V ten istý večer bola Viera O. lekársky vyšetrená vydali jej lekárske potvrdenie, ktoré opisuje pohmliaždeniny a hematóm na ľavom ramene a pleci. Vyšetrovanie vedené Ministerstvom vnútra uznalo, že Viera O. inzultovala policajta – ide o menší priestupok za ktorý bola pokutovaná. Napriek tomu správa z vyšetrovania nehovorí o výpovedi o zlom zaobchádzaní alebo o možných príčinách fyzických zranení Viery O.

Amnesty International vyzvala úrady, aby prepustili Miroslava Alberta a zosúladili Zákon o civilnej službe s medzinárodne uznanými princípmi. Organizácia taktiež vyzvala úrady, aby okamžite a nestranne vyšetrili sťažnosť o zlom zaobchádzaní s Vierou O.