Zákon o zhromažďovacom práve oslabuje ľudské práva a posilňuje kompetencie polície 

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO
20. JÚNA 2024

Reakcia Rada Slobodu, riaditeľa Amnesty International Slovensko na posunutie zákona o zhromažďovacom práve do druhého čítania, ktorý dnes NR SR prijala v rámci balíka opatrení „lex atentát“:  

„Dnešné schválenie tohto drakonického zákona je flagrantným pokusom obmedziť práva občanov a občianok pod rúškom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti. Je to hanba. Neznesiteľná ľahkosť, s akou pokračujú snahy o obmedzenie nášho práva na zhromažďovanie a protest, je dôkazom, že na ľudských právach 77 poslancom a poslankyniam nezáleží. Vyzývame NR SR, aby v druhom čítaní návrhy jednoznačne odmietla. Faktom je, že návrh zákona porušuje ústavu a medzinárodné záväzky Slovenska.  

Tento zákon sa netýka skutočných obáv o bezpečnosť, ale rozširuje právomoci štátnych orgánov obmedziť alebo dokonca zakázať zhromaždenia, čo bude mať ochromujúci účinok na ľudské práva. Neprimerane posilňuje právomoci polície a zároveň ju nepriamo zbavuje priamej zodpovednosti za bezpečnosť počas zhromaždení. Polícia má povinnosť zabezpečiť bezpečnosť na zhromaždení, nie vypisovať mestu dôvody na zákaz zhromaždenia.   

Je nevyhnutné akceptovať, že zhromaždenie môže narušiť bežný život. Nesmie to byť dôvod na jeho zákaz. Takisto môže byť nepríjemné aj rušivé, keď sa zhromaždenie koná v blízkosti budov, kde sídli alebo zasadá politická reprezentácia, ale o to predsa ide, aby nás bolo počuť a vidieť. Zákaz by mal byť posledným riešením, a pripomíname, že musí byť zákonný, primeraný a nevyhnutný. Tento zákon musí NR SR odmietnuť,“ povedal Sloboda. 

Viac noviniek