Zhodnotenie predsedníctva SR v Rade EÚ

Amnesty International pripravila zhodnotenie slovenského predsedníctva SR v Rade EÚ v oblasti ľudských práv na základe naplnenia, resp. nenaplnenia odporúčaní vydaných organizáciou v júni 2016. Toto zhodnotenie poslala predsedovi vlády SR, Robertovi Ficovi, pričom sa zamerala sa na nasledovné oblasti:

1. Rovný prístup

2. Ľudské práva v EÚ

3. Boj proti terorizmu a ľudské práva

4. Boj proti mučeniu

5. Biznis a ľudské práva

6. Migrácia

Celé znenie listu je k dispozícii v SJ a AJ na nasledovných odkazoch:

Zhodnotenie predsednictva_SK

Assessment of Slovakia’s EU presidency_ENG

Napriek niektorým pozitívnym krokom v oblastiach ľudských práv v EÚ a boju proti mučeniu, ktoré Amnesty International ocenila, organizácia v liste predsedovi vlády SR upozornila na to, že Slovensko ako predsednícka krajina nešla príkladom v ostatných oblastiach.

Upozorňujeme predovšetkým na:

  • vyhlásenia predsedu vlády a ďalších ministrov týkajúce sa rómskeho obyvateľstva, pričom sme upozornili na záväzky Slovenska dodržiavať a napĺňať ekonomické, sociálne, a kultúrne práva všetkých obyvateľov a obyvateliek, zákaz diskriminácie a potrebu dodržiavania ľudských práv
  • vyhlásenie ministra vnútra o posilnení dozoru v rómskych osadách, pričom sme upozornili, že neprimerané použitie sily políciou kritizujú mnohé mimovládne a medzinárodné organizácie ako je napríklad aj Výbor OSN proti mučeniu
  • prijatie novelizácie Zákona o náboženskej slobode na úrovni NRSR, pričom sme upozornili na to, že sloboda náboženstva alebo viery je chránená medzinárodnými ľudskými právami. Nezáleží od oficiálneho uznania štátom a môžu ju uplatňovať nielen stúpenci a stúpenkyne väčšinového náboženstva alebo tých, ktoré sú oficiálne uznané, ale všetci, zvlášť prívrženci a prívrženkyne náboženských menšín
  • Nízky počet relokovaných žiadateľov a žiadateliek o azyl z Grécka a Talianska

Amnesty International pokračuje v monitorovaní dodržiavania záväzkov Slovenska v oblasti ľudských práv aj naďalej.