Slovensko musí počas predsedníctva klásť dôraz na dodržiavanie ľudských práv

Po prvý krát v histórii prevezme Slovensko od 1. júla 2016 predsedníctvo Rady EÚ. Amnesty International pri tejto príležitosti vydáva súbor odporúčaní pre Slovensko. Amnesty International žiada slovenské predsedníctvo, aby pri tvorbe a implementácii európskych politík spravilo z ochrany ľudských práv v EÚ a vo svete prioritu.

 

Odporúčania Amnesty International sa zameriavajú na viaceré ľudskoprávne témy, najmä na situáciu ľudí na úteku a diskrimináciu Rómov. Amnesty International vyzýva Slovensko, aby podporilo sprístupnenie viacerých bezpečných a legálnych ciest do Európy pre ľudí na úteku, a aby oživilo celoeurópske úsilie boja proti diskriminácii Rómov vo všetkých oblastiach.

 

“Pozornosť celého sveta sa sústredí na Slovensko, ktoré preberie predsedníctvo EÚ po prvý krát v histórii a v čase, kedy sa EÚ nachádza na dôležitej križovatke,” povedala Kamila Gunišová, vedúca kancelárie Amnesty International Slovensko. Slovensko musí zmeniť doterajší kurz a viesť EÚ smerom k otvoreniu bezpečných a legálnych ciest pre tých, ktorí to zúfalo potrebujú. Krajina môže byť príkladom pre ostatné členské štáty tým, že premiestni ľudí z Grécka” dodala Gunišová.

 

Diskriminácia Rómov je stále veľmi rozšírená v celej Európe. Amnesty International víta záväzok slovenského predsedníctva zamerať sa na situáciu Rómov v EÚ počas svojho funkčného obdobia. Zároveň trvá na tom, aby krajina v spolupráci s občianskou spoločnosťou túto príležitosť aktívne využila na zintenzívnenie úsilia ukončiť segregáciu rómskych detí v školách, na ktorú upozorňuje aj Európska komisia. „Ak má rómska mládež dostať šancu na dôstojný život v spoločnosti, musí mať zaručený rovný prístup k vzdelávaniu,“ dodala Gunišová.

 

Odporúčania Amnesty International sa ďalej venujú ochrane ľudských práv v EÚ, v boji proti terorizmu, v oblasti zodpovedného podnikania a obchodu s nástrojmi, ktoré môžu byť použité na mučenie. Predsedníctvo EÚ je pre Slovensko jedinečnou historickou príležitosťou a preto Amnesty International vyzýva Slovensko, aby ju využilo a postavilo ľudské práva do popredia svojho mandátu.

Úplné znenie odporúčaní Amnesty International pre Slovensko počas predsedníctva v RADE EÚ.

Pre viac informácií kontaktujte: Radoslav Sloboda, Amnesty International Slovensko, e-mail: [email protected],  tel. č.: +421 908 700 302