Žiadajte prepustenie politických väzňov z pracovného tábora Yodok v Severnej Kórei

Tábor pre politických väzňov Yodok je jedným zo šiestich známych táborov pre politických väzňov v Severnej Kórei. Odhaduje sa, že v tábore je uväznených zhruba 50 000 ľudí. Väčšina z nich je väznená bez súdneho procesu alebo po nespravodlivom súdnom procese, kde boli priznania vynútené mučením. Väznení su muži, ženy aj deti. V tábore sú mučení alebo čelia inému zlému zaobchádzaniu, vrátane nútenej práce v nebezpečných podmienkach. Vláda Severnej Kórei popiera existenciu akýchkoľvek táborov pre politických väzňov, vrátane Yodoku, hoci svedectvá bývalých väzňov a satelitné fotografie ich existenciu potvrdzujú.

Tábor pre politických väzňov Yodok pokrýva niekoľko okresov yodokského kraja v provincii Južný Hamkyung. Z týchto okresov sa Yongpyeong využíva ako „zóna úplnej kontroly“, z ktorej väzni nebývajú nikdy prepustení. Amnesty International má informácie iba o troch ľuďoch, ktorí ušli alebo boli prepustení zo zóny úplnej kontroly. V tábore sa nachádzajú politickí väzni, ktorí sú väznení za kritiku režimu alebo vládnucej rodiny, podozriví z účasti na „protivládnych“ aktivitách, akými sú napr. počúvanie televíznych alebo rozhlasových prenosov z Južnej Kórei alebo za to, že boli v kontakte s občanmi Južnej Kórei alebo s náboženskými skupinami.

Do Yodoku sú okrem podozrivých posielaní aj členovia ich rodiny až do troch generácií. Tento systém sa využíva na umlčanie nesúhlasu prostredníctvom strachu. Členovia rodiny nie sú súdení pred uväznením, novorodenci narodení v Yodoku sa automaticky stávajú väzňami. Ak sa narodia v zóne úplnej kontroly, zostávajú tam do konca života.

Väzni sú trestaní, ak nepracujú dostatočne rýchlo alebo ak zabúdajú texty patriotických piesní, ktoré sú často nútení spievať. Tresty majú rôzne formy, jedná sa o bitie, odopieranie jedla, väznenie na samote, dlhé nehybné sedenie, a pod. Podľa výpovedí bývalých väzňov strážcovia často znásilňujú alebo sexuálne zneužívajú väzňov.

Podľa odhadu bývalého väzňa z Yodoku dvaja z piatich väzňov revolučnej zóny v Yodoku počas väzby zomrú, pričom z týchto úmrtí 90% vzniká v dôsledku podvýživy. V Yodoku sa vykonávajú tajné aj verejné popravy, ktoré sa vykonávajú streľbou alebo obesením. Väzni môžu byť popravení za porušenie pravidiel tábora, napríklad aj za kradnutie jedla.

Severná Kórea prevádzkuje tábory pre politických väzňov od konca 40-tych rokov. Mnohí obyvatelia Severnej Kórei sú posielaní do táborov pre politických väzňov bez zatykača a nikto o nich už viac nepočuje.

Vláda Severnej Kórei obmedzuje uplatňovanie si práva na slobodu prejavu, združovania a zhromažďovania sa. Štát ovláda všetkymédiá a netoleruje nesúhlas. Neexistujú žiadne známe nezávislé politické strany, odbory či občianske združenia. Obyvatelia krajiny sú tiež prenasledovaní za praktizovania náboženstva alebo stretávania sa s kresťanskými misionármi v Číne, ktorí sú vystavovaní krutejším trestom ako iní. Po vystriedaní sa súčasného vodcu Kima čong-il jeho synom Kimom Čong-unom sa  v krajine stupňujú čistky voči tým, ktorí predstavujú hrozbu režimu.

Vyzvite predsedu Komisie národnej obrany KĽDR Kimom Čong-una, aby zatvorili politické tábory v krajine a prepustil väzňov.