Živá knižnica v Banskej Bystrici

22. februára sa po prvýkrát  Živá knižnica uskutočnila v Banskej Bystrici na Gymnáziu Andreja Sládkoviča. Zorganizovala ju Banskobystrická univerzitná skupina Amnesty International v rámci projektu podporovaného programom Mládež v akcii.
Živej knižnice sa zúčastnilo 34 študentov a študentiek 2. a 4. ročníka gymnázia.

Živej knižnice ako facilitovaného stretnutia mladých ľudí s jednotlivcami, ktorí v spoločnosti často čelia rôznym predsudkom a vylúčeniu, sa zúčastnili tri Živé knihy – Patrik Pivoda, gay, ktorý „čítal“ svoj príbeh o coming oute a svojom živote po ňom, Matrin Karen, ťažko zdravotne postihnutý gay, ktorého príbeh v sebe okrem LGBTI tematiky zahŕňal aj opis osudu hendikepovaného človeka a Emanuela Cardetta, dobrovoľníčka z Európskej dobrovoľníckej služby, ktorá čitateľom a čitateľkám ponúkla príbeh svojho blízkeho priateľa Lorenza, ktorý sa ako gay z tradičnej, kresťansky založenej talianskej rodiny musel vysporiadať so zlým vzťahom s otcom, ktorý si jeho homosexuálnu orientáciu kládol za vinu.

Okrem Živých kníh sa Živej knižnice zúčastnili dve vyškolené knihovníčky a dvaja vyškolení knihovníci.