Živé knihy v Banskej Bystrici

Aktivisti a aktivistky z Univerzitnej skupiny v Banskej Bystrici sú známe aj organizovaním tzv. Živých knižníc. V júni sa ich uskutočnilo niekoľko.

13.júna sa organizovali hneď dve podujatia. Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici hosťovalo Živú knižnicu už po druhýkrát, tentoraz sa na nej zúčastnili “4 Živé knihy” – Patrik, gay, ktorý „čítal“ svoj príbeh o coming oute a živote po ňom, Juraj a Juliana, ktorí hovorili o snahe zachrániť banskobystrický amfiteáter a občianskom aktivizme a vegánka Barbora, ktorá ponúkla vlastný pohľad na vegánsku stravu a zároveň pozvala čitateľov a čitateľky na Bystrické vegánske večere. Študenti a študentky hodnotili čítanie veľmi pozitívne, rovnako sa vyjadrili sa aj Živé knihy.

Živé knižnice sa doteraz uskutočňovali prevažne na základných či stredných školách. Uskutočniť akciu v prostredí Kotvy, zariadení núdzového bývania, znamenalo zmenu nielen pre Živé knihy, ale aj pre obyvateľov a obyvateľky Kotvy. Takisto sa tu “čítali 4 Živé ” knihy”. Atmosféra bola viac než príjemná, časové limity pri čítaní neustále prekračované a pozvania na ďalšiu návštevu Kotvy o to srdečnejšie. Pre Živé knihy a tiež čitateľky a čitateľov to bol nezabudnuteľný zážitok.

Do Banskej Bystrici priniesla sériu Živých knižníc neformálna skupina KIWI tvorená 5 ľuďmi, ktorí sa venujú aktivitám spojených s ľudskými právami, neformálnym vzdelávaním ako aj činnosti v mimovládnych organizáciách, pričom sa neustále snažia pripravovať aj vlastné podujatia, Živé knižnice nevynímajúc. Živú knižnicu ako súčasť vzdelávania k ľudským právam a mládežníckeho projektu HRYEC podporil program Mládež v akcii.  Čítaní sa spolu zúčastnilo približne 40 ľudí.

V prípade ak máte záujem o viac informácii kontaktujte koordinátorku skupiny: [email protected]