AI a Európske centrum pre práva Rómov sa obávajú násilného vysťahovania obyvateľov spod Krásnej Hôrky

Rómske rodiny z Krásnohorského podhradia na Slovensku čelia hrozbe zničenia ich príbytkov, potom ako majiteľ pozemkov a vodca krajne pravicovej strany oznámil, že ich plánuje odstrániť. Amnesty International a Európske centrum pre práva Rómov žiadajú úrady, aby zabezpečili ochranu obyvateľom žijúcich v týchto domoch. 

Majiteľ pozemku vyzval 13. septembra na Facebooku ľudí na „upratovanie v Krásnej Hôrke,“ časti pozemku, kde žijú rómske rodiny. Svoj zámer zbúrať domy už avizoval niekoľkokrát. K dnešnému dňu však nedostal povolenie od stavebného úradu na zbúranie rómskej osady.

Úrady musia zabezpečiť, aby správanie a zámer majiteľa pozemku nevyústilo do porušenia ľudských práv. Z Medzinárodného dohovoru o ekonomických a sociálnych právach a z Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv vyplýva Slovensku povinnosť zabezpečiť, že k vysťahovaniu nedôjde, pokiaľ nebudú zabezpečené minimálne záruky. Úrady majú povinnosť konzultovať rozhodnutie s ľuďmi, ktorých sa vysťahovanie týka; v dostatočnom predstihu ich o vysťahovaní informovať; a predovšetkým zabezpečiť, že vysťahovanie nepovedie k tomu, že sa dotknutí ľudia stanú bezdomovcami. Právo na bývanie, ku ktorého ochrane sa Slovenská republika prihlásila ratifikovaním medzinárodných dohovorov, zahŕňa zabezpečenie prístupu k právnym opravným prostriedkom proti rozhodnutiu o vysťahovaní, a tiež zabezpečenie kompenzácie za škody vzniknuté vysťahovaním.

Amnesty International a Európske centrum pre práva Rómov sú znepokojení pohoršujúcim a provokatívnym jazykom, ktorý majiteľ pozemku používa na opisovanie búrania, a ktorý vytvára atmosféru strachu a nenávisti voči Rómom v krajine.

“Prípady násilných vysťahovaní majú traumatizujúci a dlhotrvajúci dopad na životy ľudí a spravidla postihujú tých najchudobnejších a najzraniteľnejších. Často vedú k tomu, že ľudia stratia prístup k živobytiu, deti v dôsledku vysťahovania musia do školy dochádzať z väčších vzdialeností, alebo na čas do nej prestanú chodiť úplne, a v mnohých prípadoch ľudia naozaj končia doslova na ulici,” hovorí Mark Martin, vedúci kancelárie Amnesty International Slovensko.

“Chceme, aby úrady prijali aktívnejšiu úlohu, aby zabránili núteným vysťahovaniam odohrávajúcim sa bez právnych záruk, a aby negatívne a provokatívne vyhlásenia voči Rómom od vysoko postavených osobností boli odsúdené,” povedal Dezideriu Gergely, výkonný riaditeľ Európskeho centra pre práva Rómov.

Násilné vysťahovanie vykonávané bez právnej a inej ochrany je podľa medzinárodného práva zakázané, ako vážne porušenie celej rady ľudských práv; obzvlášť práva na primerané bývanie.