Ako komunikovať o ľudských právach

V dňoch 19-26. februára 2012 sa účastníci a účastníčky zo Slovenska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Slovinska, Talianska a Maďarska stretli, aby diskutovali o delili sa so skúsenosťami z oblasti ľudských práv.

Každý deň workshopu bol venovaný jednej téme – slobode prejavu, ochrane osobných údajov a súkromia alebo problémom rozvojových krajín a z nich často vyplývajúcich porušení ľudských práv. Súčasťou agendy bolo naučiť sa ako tvoriť a prezentovať úspešný projekt, či kampaňový plán a dozvedieť sa informácie z oblasti fundraisingu a manažmentu neziskových organizácii.

Účastnici a účastníčky workshopu prezentovali štúdie konkrétnych prípadov z jednotlivých krajinách. Z prezentácie slovenskej AI sa oboznámili s prácou organizácie na jednotlivých prípadoch väzňov svedomia a doterajšej práce organizácie za práva neheterosexuálnych ľudí na Slovensku.