Ako reagovať na príchod veľkého počtu ľudí na úteku

5 „zlatých pravidiel“ pre európske krajiny, ktoré prijímajú ľudí na úteku z Ukrajiny.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu boli z krajiny nútené ujsť stovky tisíc ľudí. Viac ako 600-tisíc ľudí hľadá ochranu a bezpečie pre seba a svoje rodiny v susedných krajinách. V najbližších dňoch tak pravdepodobne urobia tisíce ďalších.

Krajiny, ktoré prijímajú ľudí na úteku, musia konať okamžite a priorizovať ochranu ľudských práv.
Podľa Amnesty International by všetky štáty mali dbať na dodržiavanie týchto 5 „zlatých pravidiel“:

 1. Zaobchádzajte so všetkými ľuďmi rovnako
  Každej osobe, ktorá uteká z Ukrajiny, musí prijímajúca krajina poskytnúť ochranu bez diskriminácie.
 2. Ľudskosť na prvom mieste
  Každá krajina musí ľuďom na úteku poskytnúť humánne podmienky a starostlivosť s ohľadom na ich špecifické potreby.
 3. Udržte každú rodinu pohromade
  Žiadnu rodinu nesmú zodpovedné štátne orgány svojvoľne rozdeliť, na hraniciach ani po príchode do EÚ.
 4. Zmenšite byrokratickú záťaž
  Ľudia na úteku sa musia okamžite dostať do bezpečia. Krajiny EÚ musia ponechať svoje hranice otvorené a pozastaviť vízovú povinnosť či iné požiadavky na vstup.
 5. Rozdeľte si zodpovednosť
  Krajiny EÚ by si mali podeliť zodpovednosť za prijímanie a presun ľudí na úteku z Ukrajiny, a to na európskej aj širšej medzinárodnej úrovni. Týmto spôsobom sa do bezpečia dostane viac ľudí a rýchlejšie.

Prečítam si viac o invázii ruských vojsk na Ukrajinu

Amnesty International pracuje na monitorovaní a odhaľovaní porušení medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv na Ukrajine. Je nevyhnutné, aby sme sa spoločnými silami postavili za jednoznačnú prioritu ochrany ľudských životov a práv všetkých obyvateľov a obyvateliek na Ukrajine.

Amnesty international o invázii ruských vojsk na ukrajinu