Amnesty International Slovensko odsudzuje zlyhanie trestného súdnictva v prípade 6 rómskych chlapcov

Po piatich rokoch od začiatku súdneho konania zbavil Okresný súd v Košiciach II. 27. februára 2015 všetkých obvinení 10 súčasných a bývalých policajtov.

Policajti boli stíhaní za týranie šiestich rómskych chlapcov na policajnej stanici v Košiciach, ktoré sa stalo v marci 2009. Prípad sa dostal na verejnosť v apríli 2009, kedy sa videozáznam z policajnej akcie dostal do médií. Amnesty International uvítala odvolanie, ktoré podal žalobca proti rozhodnutiu okresného súdu.

Na základe výskumov Amnesty International a ďalších lokálnych a medzinárodných ľudskoprávnych organizácii sú Rómovia často vystavení inštitucionálnej diskriminácii. Sú obeťami zlého zaobchádzania, alebo sú podrobení krutému a neľudskému zaobchádzaniu aj zo strany polície,“ hovorí Jana Malovičová, riaditeľka Amnesty International Slovensko.

Prípad z 21.marca 2009 sa týka zlého zaobchádzania policajtov voči šiestim rómskym chlapcov. Chlapci mali v tom čase 11 až 15 rokov. Najprv boli zatknutí pre podozrenie z krádeže a ujmy na zdraví staršej ženy, ktorých sa mali dopustiť v obchodnom centre. Následne boli zadržaní na policajnej stanici Košice – Juh.

 

Podľa Amnesty International, ktorá preskúmala videozáznam a mimovládnej organizácie zastupujúcej obete – Poradne pre občianske a ľudské práva, boli chlapci pod hrozbou telesných trestov objektom fyzického násilia. Bolo im prikázané aby sa vzájomne bili, pobozkali, či vyzliekli sa donaha. Pritom ich sledovali policajti, ktorí si ich aj fotili. Policajti sa tiež chlapcom vyhrážali s nabitou zbraňou a huckali na nich policajných psov. Niektoré z týchto akcií boli natočené na mobilný telefón. V dialógu je počuť krik a rasové narážky voči chlapcom.

Podľa médií dospel Okresný súd Košice II. v oslobodzujúcom rozsudku k záveru, že “dôkaz nie je dostačujúci, aby usvedčil obžalovaných z viny. Okresný súd Košice II. usúdil, že žalobca nepreukázal, že sa skutok stal tak, ako to popisuje a poukazoval na zjavné rozpory vo výpovediach rómskych obetí a ich zákonných zástupcov. Súd odmietol prijať videozáznam ako dôkaz obžaloby, s konštatovaním, že nie je známy pôvod záberov a nie je identifikovaný ten, kto ich urobil. Súd tiež uviedol, že video nebolo dostatočne jasné a nepredstavuje jediný ucelený záznam.

V lete roku 2009 zahájilo oddelenie kontroly a inšpekcie ministerstva vnútra trestné vyšetrovanie v tejto veci . Na základe výsledku vyšetrovania na jar v roku 2010 podal prokurátor trestné oznámenie voči desiatim policajtom. Policajti boli obvinení zo zneužitia právomocí verejného činiteľa a obvinení s rasovým motívom. Niektorí policajti boli dodatočne obvinení z vydierania. Počas vyšetrovania policajti popreli svoju vinu a odmietli vypovedať na súde. Súdne konanie trvalo takmer päť rokov. Príčinou prieťahov v konaní bola podľa súdu dlhodobá práceneschopnosť jedného z obvinených a zmena jedného sudcu v paneli.

Amnesty International sa obáva, že po takmer šiestich rokoch nebola obetiam poskytnutá náprava.

 

Podľa Amnesty International porušuje údajné zlé zaobchádzanie rómskych chlapcov políciou záväzky Slovenska, ktoré jej vyplývajú z medzinárodných ľudskoprávnych zmlúv. Tie zakazujú akékoľvek kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, ako napríklad také, ktoré sa objavilo na videu,“ povedala Malovičová.  Neľudské zaobchádzanie je zakázané aj Európskym dohovorom o ľudských právach, Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach, Dohovorom proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu a Dohovorom o právach dieťaťa. Slovenský trestný zákon tiež trestá mučenie a iné neľudské a kruté zaobchádzanie a zneužívanie moci a ukladá ďalšie sankcie za trestné činy motivované na základe národnej, etnickej a rasovej nenávisti.

Amnesty International vyzýva slovenský systém trestného súdnictva, aby zabezpečil dosiahnutie spravodlivosti a nápravy pre 6 rómskych chlapcov. Vyzývame vládu SR aby zabezpečila spoluprácu polície a plné prešetrenie prípadu odvolania obhajcom,“ dodala Jana Malovičová, riaditeľka Amnesty International Slovensko.