Amnesty International Slovensko upozorňuje na riziká zákona o Slovenskej televízii a rozhlase 

Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko, upozorňuje na ľudskoprávne riziká, ktoré so sebou prináša návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase: 

Predkladaný návrh zákona, ktorý sa snaží zvýšiť politickú a obsahovú kontrolu nad vysielaním verejnoprávneho média, predstavuje významnú hrozbu pre slobodu médií a právo verejnosti na prijímanie nestranných informácií. 

Nezávislé a slobodné verejnoprávne médiá sú nevyhnutné na zabezpečenie prístupu verejnosti k objektívnym informáciám. Rovnako dôležitá je aj mediálna prítomnosť kritiky voči vládnej moci, bez ohľadu na to, kto ju práve reprezentuje. 

Prijatím zákona môže dôjsť k ďalšej erózii dôvery voči médiám, ale aj k úpadku informovanosti v spoločnosti. Štrajk pracujúcich v RTVS poukazuje na kritickú dôležitosť nezávislosti médií a dôstojných pracovných podmienok. Žiadame, aby NR SR odmietla tento návrh zákona a chránila ľudské práva vrátane práva na prístup k informáciám,“ uviedol Sloboda. 

Prečítajte si viac o našej práci