Bezpečnostné laboratórium Amnesty International prináša nové nástroje na podporu občianskej spoločnosti v boji proti digitálnym hrozbám

Bezpečnostné laboratórium Amnesty International spustilo na svojej webovej stránke nové funkcie. Tieto funkcie dopĺňajú existujúci sortiment nástrojov, zdrojov a výskumov na podporu obrancov a obrankýň ľudských práv, aktivistov, novinárok a ďalších členov a členiek občianskej spoločnosti v boji proti digitálnym útokom vrátane špionážneho softvéru.

„Cielené sledovanie a iné digitálne hrozby sa na celom svete používajú na prenasledovanie, zastrašovanie, umlčovanie a oslabovanie občianskej spoločnosti. Hlavným cieľom Bezpečnostného laboratória je pomáhať obrancom a obrankyniam ľudských práv, aktivistkám a novinárom brániť sa digitálnym útokom, a keď k nim dôjde, hľadať spravodlivosť a zodpovednosť,“ uviedla Carolina Rocha da Silva, prevádzková manažérka Bezpečnostného laboratória Amnesty International.

„Dúfame, že naše nástroje a zdroje pomôžu lepšie porozumieť existujúcim digitálnym hrozbám a ponúknu rýchlu a dostupnú podporu v prípade útokov.“

Amnesty spustila Linku pomoci v oblasti digitálnej forenznej analýzy a Centrum digitálnej bezpečnosti, ktoré slúžia občianskej spoločnosti

Medzi nové funkcie webovej lokality Bezpečnostného laboratória patrí Linka pomoci v oblasti digitálnej forenznej analýzy, ktorá slúži ohrozenému členstvu občianskej spoločnosti. Linka slúži ako prvý krok pri hľadaní podpory pre ohrozené skupiny obyvateľstva v prípade digitálnych hrozieb.

„Teraz máme k dispozícii bezplatnú linku pomoci. Linka slúži ľuďom, ktorí sa domnievajú, že sa stali terčom špionážneho softvéru a iných foriem digitálnych hrozieb. Ak máte závažné podozrenie, že ste sa stali obeťou útoku, je dôležité, aby ste svoje zariadenie dali podrobiť forenznej analýze,“ uviedla Carolina Rocha da Silva.

Bezpečnostné laboratórium vytvorilo aj Centrum digitálnej bezpečnosti. Centrum poskytuje poradenstvo a zdroje na pomoc obrancom a obrankyniam ľudských práv a občianskej spoločnosti pri posilňovaní ich digitálnej bezpečnosti. Zahŕňa odkazy na relevantné, dostupné a bezplatné linky pomoci poskytované inými organizáciami.

Bezpečnostné laboratórium ponúka komplexné zdroje na pomoc v prípade digitálnych hrozieb

Linku pomoci v oblasti digitálnej forenznej analýzy a Centrum digitálnej bezpečnosti nájdete na webovej stránke Bezpečnostného laboratória. Nájdete tu aj všetky naše najnovšie výskumy, novinky a prípadové štúdie k softvérom Predator a Pegasus. Na stránke sa nachádzajú aj kampane a podrobnosti o Programe digitálnej forenziky (Digital Forensics Fellowship), ako aj zdroje o cielenom sledovaní. Webová stránka je teraz k dispozícii v základných jazykoch Amnesty International, ktorými sú angličtina, španielčina, francúzština a arabčina.

Vzhľadom na množstvo žiadostí bude Bezpečnostné laboratórium reagovať len na žiadosti o podporu od ohrozených členov a členiek občianskej spoločnosti. Bezpečnostné laboratórium nebude môcť poskytovať všeobecné školenia o digitálnej bezpečnosti ani technickú podporu.

Prečítajte si viac o našej práci