Čo sa stalo v Levoči

Názor uverejnený v denníku Pravda, autorka: Lenka Machlicová

Začiatok školského roka sú kytice, úsmevy a zdvorilé návštevy ministra školstva. Nový školský rok v septembri 2011 bol však pre niekoľko detí a najmä ich rodičov na Základnej škole Francisciho v Levoči iný.

Pred školou vtedy stáli rómske matky. Nepáčilo sa im, že ich deti, ktoré začali školu navštevovať, sa ocitli v triedach len s rómskymi deťmi. Rodičia chceli, aby ich deti boli v triedach aj s nerómskymi deťmi, aby neboli oddelené. Argumentom riaditeľa na zriadenie čisto rómskych tried bolo vytvorenie lepších štartovacích podmienok pre týchto žiakov. Rodičia ale chceli pre svoje deti iný štart. Chceli, aby deti v triede mali vzory z majority, aby vďaka tomu bola v triede väčšia súťaživosť a pestrosť. Zmiešaná trieda pre ich deti znamenala viac možností rozprávať sa v slovenskom  jazyku a vytvoriť si nové kamarátstva.

Chceli sme porozumieť tomu, čo sa tam deje, a preto sme sa za rodičmi vybrali. Následne sa rozbehol kolotoč stretnutí s riaditeľom a zriaďovateľom školy (v tomto prípade mestom) a ďalšími úradmi. Tried, ktoré navštevovali len rómske deti bolo na škole niekoľko. Väčšinou sa malo jednať o tzv. špecializované triedy. Počet žiakov v týchto triedach bol ale väčší než stanovuje zákon. Jasné neboli ani podporné metódy učenia, či zadefinovaný nevyhnutný čas na ich následné preradenie. Porušenie zákona škola nepripúšťala. Na rad teda prišla inšpekcia školstva, ktorá síce rómske triedy v škole našla, ale nepovažovala to za nezákonný stav. Rétoriku inšpekcie si osvojilo aj ministerstvo školstva či Úrad splnomocnenca pre rómske komunity, ktorý paradoxne na začiatku tvrdil, že sa jedná o segregáciu.

Rodičia sa pustili do boja. Stretli sa s primátorom, išli do diskusie s ombudsmankou a zbierali podpisy pod petíciu za zmenu stavu. Bolo inšpirujúce pozorovať, akí sú zapálení a odhodlaní. Toto všetko robili, aby rómske deti, nielen na tejto škole, mohli chodiť do škôl a tried spolu s ostatnými deťmi, aby mali rovnaké šance na vzdelávanie.

V septembri tohto roka sa na škole udiala zmena. Rómske triedy škola zrušila a deti premiešala. Dôvody tohto rozhodnutia môžu byť rôzne. Tlak verejnosti, či hrozba súdneho konania pre porušenie antidiskriminačného zákona alebo vzniknutá súkromná škola, ktorá by potenciálnych nespokojných nerómskych rodičov mohla prijať. Zmiešať deti je elegantné riešenie. Bez toho ale, aby sa riešili potreby jednotlivých detí, tak aby sa v triedach cítili dobre, a aby sa komunikovalo s rodičmi, to môže byť aj riešenie nedostatočné. Škola v Levoči síce urobila prvý krok a čakajú ju ďalšie, no pre zmenu systému smerom k inklúzii je treba riešenia na úrovni Ministerstva školstva. To by však malo pochopiť, že deti nemusia mať oddelené poschodia a suchú stravu, aby sa mohlo jednať o segregáciu, tak ako to bolo v prípade Šarišských Michalian.

.